Radiologische onderzoeken Oncologiebij kanker

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Medische beeldvorming

Zeer veel tumoren kunnen met radiologisch onderzoek in beeld gebracht worden. Meestal worden in het begin eenvoudige röntgenfoto’s gemaakt of echografie beelden, omdat dat meestal snel gaat en al zeer veel nuttige informatie kan opleveren. Volstaan deze beelden niet of zijn ze onvoldoende om bijvoorbeeld een operatie voor te bereiden of om een duidelijk beeld te verkrijgen over de uitgebreidheid van de ziekte, dan volgen onderzoeken waarbij meer gedetailleerde beelden gemaakt worden. 

Frequent voorkomende onderzoeken zijn: