Nucleaire onderzoeken Oncologiein AZ Klina

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Nucleaire onderzoeken

Bij Nucleaire Geneeskunde worden radioactieve stoffen gebruikt om diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren. 
Meestal wordt het radioactief product toegediend via een injectie in een ader. Nadien wordt met behulp van een speciaal meetinstrument (gammacamera) de verspreiding van het toegediende product in het lichaam of in een bepaald orgaan nagegaan. Op deze manier kunnen beelden worden gemaakt die informatie geven over de ruimtelijke verdeling van de werking van de onderzochte organen. Deze informatie is moeilijk op een andere manier te verkrijgen. 

Frequent voorkomende onderzoeken zijn: