Maagballonafdeling Gastro-endoscopie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

De Maagballon

Elk jaar komen er verschillende nieuwe diëten en wonderkuren op de markt, die beweren dat ze de beste oplossing bieden om zwaarlijvigheid te stoppen. Vanuit voedingsdeskundig oogpunt zijn deze strenge diëten ondoeltreffend daar ze nooit op lange termijn vol te houden zijn. Daarom haken veel patiënten na verloop van tijd af. Bovendien zorgen deze diëten voor een jojo-effect waarbij de patiënten achteraf meestal nog méér wegen dan vóór het dieet.

De maagballon is een hulpmiddel, dat u moet helpen het door u nagestreefd gewichtsverlies gemakkelijker te bereiken. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een maagballon?

Als uw BMI minstens 27 bedraagt, komt u in aanmerking voor deze behandeling. Als u eerder al aan de maag geopereerd bent of als u actieve maagzweren hebt, kan de behandeling met een maagballon NIET worden toegepast. Het risico op verwikkelingen is dan te groot.

Procedure

De maagballon is een niet operatieve procedure die 10 tot 15 minuten duurt en die wordt geplaatst tijdens een gastroscopie onder volledige verdoving. Na 6 maanden wordt de maagballon, opnieuw via een gastroscopie onder verdoving, verwijderd.

Hieronder vindt u een informatiebrochure over deze procedure, de voordelen, de kostprijs, eventuele nevenwerkingen ...