Fertiliteitsbehandelingen in AZ Klina

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Behandelen van vruchtbaarheidsproblemen

Onze artsen beschikken over verschillende mogelijkheden om vruchtbaarheidsproblemen te behandelen. Verschillende factoren spelen een rol bij de keuze van behandelingsplan. Hierbij staan de resultaten van de vruchtbaarheidsonderzoeken centraal, maar ook de leeftijd van het koppel, en de lengte van het al afgelegde traject om zwanger te worden. Het behandelingsplan wordt samen met de patiënten gekozen en besproken tijdens de besprekingsraadpleging.

Een chirurgische ingreep kan overwogen worden om anatomische afwijkingen te corrigeren of om een grondige controle van de inwendige geslachtsorganen uit te voeren. Meer informatie hieromtrent vindt  u bij *verwijzing fertiliteitschirurgie*.

Verschillende fertiliteitsbehandelingen

CRG Klina biedt, al dan niet in samenwerking met CRG UZA, een aantal fertiliteitsbehandelingen aan:

 • Cyclusmonitoring 
 • Ovulatie-inductie
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)
 • In vitro fertilisatie (IVF)/ Intracytoplasmatische sperma-injectie ICSI
 • Pre-implantatie genetische testing (PGT)
 • Trajecten met donormateriaal
 • Social freezing (invriezen van eicellen zonder medische indicatie)
 • Oncocryopreservatie (invriezen van gameten na diagnose van kanker)
Cyclusmonitoring

Wanneer er geen bijzonderheden uit de vruchtbaarheidsonderzoeken komen, de menstruele cyclus zeer onregelmatig verloopt of ovulatie-inductie wordt uitgevoerd om de menstruele cyclus op te starten, worden de patiënten opgevolgd tijdens de cyclusmonitoring.

De cyclusmonitoring wordt ‘s ochtends uitgevoerd en bestaat uit:

 • Bloedafname
 • Echo van de eierstokken en de dikte van het baarmoederslijmvlies

Patiënten kunnen bij ons terecht voor cyclusmonitoring na afspraak via +32 3 650 50 83 tussen 08:00 en 10:00 op

 • maandag
 • woensdag
 • donderdag
 • vrijdag

Na de middag wordt u telefonisch ingelicht.

Ovulatie-inductie

De menstruele cyclus is een complex gebeuren en op verschillende plaatsen kan er iets misgaan. In sommige gevallen wordt er geen folliculaire fase opgestart en/of komt er geen eisprong tot stand.

Ovulatie-inductie kan uitgevoerd worden om:

 1. Eén of twee eicellen te laten rijpen en de eisprong uit te lokken, al dan niet in combinatie met intra-uteriene inseminatie
 2. Meerdere eicellen te laten rijpen voor een IVF of ICSI behandeling.


Verschillende typen medicatie kunnen het lichaam helpen om deze fase op te starten, of te ondersteunen om toch tot een eisprong te komen:

 1. Clomid (tablet) is een anti-oestrogeen hormoon, en de lichtste vorm van stimulatie.
 2. Inspuitingen stimuleren de eierstokken rechtstreeks door de toediening van FSH.

Om de kans op meerlingzwangerschappen te vermijden, worden patiënten die ovulatie-inductie ondergaan zorgvuldig opgevolgd in het cyclusmonitoring programma.

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

IUI is een techniek waarbij met een dun slangetje zaadcellen in de baarmoederholte worden gebracht.

Via bloed en echo bepalen we het exacte tijdstip van de eisprong van de vrouw. De rijping van één of meerdere follikels kan op verschillende manieren:

 • Natuurlijke cyclus
 • Milde stimulatie met tabletten
 • Milde stimulatie met inspuitingen

Een eisprong uitlokken kan op 2 manieren:

 • Spontaan en op te sporen via bloedname
 • Injectie op het juiste moment, op te sporen via bloedname

Wanneer het moment van de eisprong er is, vragen wij de man om zijn staal te maken in het ziekenhuis. (richlijnen voor het bekomen en afgeven van een spermastaal)

Normaal sperma bevat een mengsel van spermatozoa, andere cellen, weefselresten, micro-organismen, ... Voor de techniek van IUI worden uit het sperma van de man de best bewegende en/of morfologische de meest normale zaadcellen gescheiden van alle andere (sperma)cellen . Hiervoor maken we gebruik van Capacitatie.

Op het moment van de inseminatie neemt de fertiliteitsarts u mee in de consultatieruimte. U moet zich opnieuw identificeren en krijgt informatie over de spermakwaliteit. Na het inbrengen van een eendenbek wordt er dunne katheter door de baarmoedermond in de baarmoederholte gebracht. Een halfvolle blaas vergemakkelijkt de inseminatie en u wordt dan ook verzocht niet vlak voor een inseminatie te plassen. Het inbrengen van de katheter verloopt doorgaans heel vlot en doet geen pijn. Vervolgens worden de zaadcellen in de baarmoederholte ingespoten. De katheter en de eendenbek worden verwijderd en na een kleine rustpauze mag u direct weer opstaan en uw activiteiten verderzetten.

Twee weken na deze procedure kan u een bloedafname laten doen tijdens de cyclusmonitoring na afspraak. Later die dag krijgt u telefonisch het resultaat van deze bloedname.

U kan ook een zwangerschapstest in de urine uitvoeren. Graag ontvangen wij dit resultaat op het nummer +32 3 650 50 83.

Bij vaginaal bloedverlies voorafgaand aan het moment van testen moet er nog steeds een test worden afgenomen. Bij een prille zwangerschap kan ook bloedverlies optreden.  Een zwangerschapstest is de enige manier om zeker te zijn.

In vitro fertilisatie (IVF)/ Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Een IVF-behandeling is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de eicel buiten het lichaam met het sperma wordt bevrucht. Beide worden samengebracht in een milieu die zo goed mogelijk de baarmoeder nabootst.

Een ICSI-behandeling doorloopt het volledige zelfde traject als een IVF-behandeling. Enkel op het moment van de bevruchting zal met een ultrafijne naald 1 zaadcel in de eicel worden gebracht. Dit is een behandeling die kan opgestart worden als er sprake is van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen.

Het proces van een IVF/ICSI loopt in verschillende fases:

 • Follikelstimulatie

Via bloed en echo bepalen we het exacte tijdstip van de eisprong van de vrouw. Bij een normale cyclus komt meestal 1 eicel tot rijping na een normale FSH stijging.

Bij een IVF poging is het de bedoeling om meerdere follikels te laten rijpen, om na de bevruchting via een selectie het beste embryo – datgene met de meeste kans op succes - terug te kunnen plaatsen. De rijping van meerdere follikels gebeurt via dagelijkse injecties met stimulerende hormonen. Een overzichtelijke uitleg krijgt u hierover van onze verpleegkundigen op een counseling.

Tijdens deze follikelstimulatie worden meermaals bloedafnames en echo’s gepland om te zien of de follikels op het juiste tempo rijpen en het baarmoederslijmvlies voldoende dik is.

Wanneer de eicellen voldoende gerijpt zijn krijgt u nog een eenmalige injectie om de eisprong gecontroleerd uit te lokken.

 • Eicelpunctie

Precies 36 uur na de laatste hormooninjectie zal de pick-up plaatsvinden, hierbij worden de eicellen doormiddel van een vaginale punctie onder echobegeleiding weggezogen uit de eierstokken. Dit gebeurt steevast onder sedatie of lokale verdoving.

Het betreft een ingreep waarbij u zich via het daghospitaal op het vooraf afgesproken uur nuchter moet aanmelden. Dezelfde middag/vooravond bent u terug thuis om enkele dagen goed uit te rusten.

De partner moet op het moment van de pick-up een spermastaal aanmaken en afleveren aan het labo van het CRG (route 164).

 • Fertilisatie

De bevruchting van de eicellen gebeurt voor ons ziekenhuis in het UZA. De eicellen worden onder strikte voorwaarden bewaard in speciale broedkasten. Bij elke eicel worden zaadcellen (IVF) of 1 zaadcel (ICSI) gebracht. Na 24u worden alle eicellen nagekeken op bevruchting. De bevruchte eicellen worden verder dagelijks nagekeken op een goeie evolutie en blijven bewaard in de broedkast.

 • Embryotransfer

Het UZA neemt contact op voor ideale moment voor de terugplaatsing, meestal zal dit op dag 3 of dag 5 worden gepland.

Een embryotransfer gebeurt onder echografische controle waarbij u bij voorkeur een halfvolle blaas heeft.

Een embryo wordt gekozen op basis van de kwaliteit (aantal cellen en uitzicht). Dit geselecteerde embryo wordt opgezogen in een katheter. De gyneacoloog plaatst met de katheter het embryo via de vagina hoog in de baarmoeder. Nadien mag u naar huis en kunt u uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Het aantal embryo’s dat we terugplaatsen is afhankelijk van uw leeftijd en het resultaat van eerdere pogingen. Om het risico op meerlingenzwangerschap te vermijden, plaatsen we meestal één (of twee) embryo’s terug.

 • Cryopreservatie

Wanneer na de embryotransfer nog embryo’s van topkwaliteit overblijven, kunnen deze worden ingevroren (= cryopreservatie). Bij een nieuwe IVF-poging worden eerst de ingevroren embryo’s ontdooid in een cryocyclus. Een cryocyclus kan op meerdere manieren gebeuren, in een

 • Spontane cyclus
 • Optimaal gestimuleerde cyclus
 • Gesubstitueerde of vervang cyclus
   
 • Zwangerschap / Geen zwangerschap

Twee weken na de eicelpunctie moet u een bloedafname laten doen tijdens de cyclusmonitoring na afspraak. Later die dag krijgt u telefonisch het resultaat van deze bloedafname.

Pre-implantatie genetische testing (PGT)

Het betreft een techniek waarbij ernstige erfelijke afwijkingen kunnen worden opgespoord alvorens een embryo, ontstaan tijdens een IVF-behandeling, teruggeplaatst wordt in de baarmoeder. Gezonde embryo’s worden bewaard en in een volgende cyclus teruggeplaatst.

Enkel koppels die een verhoogd risico lopen op een kind met een ernstige genetische afwijking komen in aanmerking. Geslachtsselectie is geen reden voor een PGT-behandeling.