E.U.S. onder narcoseafdeling Gastro-endoscopie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Wat is een E.U.S.?

E.U.S. staat voor endoscopische ultrasonografie. Bij dit onderzoek gebruikt de arts een flexibele slang (endoscoop) met een echoapparaatje aan het uiteinde. Zodoende kan uw gastro enteroloog de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijken én gelijktijdig de weefsels en organen rondom (zoals lymfeklieren, galblaas, galwegen, alvleesklier, aorta,…) bestuderen. Met een endoscopische ultrasonografie kan informatie worden verkregen over bijvoorbeeld cysten, gezwellen, stenen. Tevens bestaat de mogelijkheid om met een dunne naald stukjes weefsel (biopsies) te nemen.

Narcose

Voor dit onderzoek wordt u altijd in slaap gedaan, hetgeen betekent dat u via een infuusnaald een lage dosering slaapmedicatie en pijnstillers krijgt toegediend. Een arts anesthesist zal permanent aanwezig zijn om de hartwerking en ademhaling te bewaken. Omwille van de narcose mag u achteraf niet alleen het ziekenhuis verlaten, geen voertuigen besturen en moet u de eerstvolgende nacht onder toezicht staan van een volwassen persoon. Vooraf moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen (zie verder onder “voorkomen van risico’s en ongemakken”).

Meestal duurt het onderzoek ongeveer 1 uur. Deze tijdsduur is onder andere afhankelijk van het wel of niet moeten puncteren en het aantal biopsies dat wordt genomen.

Resultaat

Vooraleer u het ziekenhuis verlaat, heeft uw arts zijn/haar bevindingen met u besproken. Uiteraard is de uitslag van eventueel weefselonderzoek nog dan niet bekend.

Hieronder vindt u een informatiebrochure over het onderzoek, eventuele risico's en ongemakken en voorbereiding.