EMG, SSEP, cryptotetanietestFysische geneeskunde en Revalidatie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

EMG

Bij het EMG-onderzoek worden aandoeningen van het zenuwstelsel en spieren opgespoord om zo tot een optimale therapeutische aanpak te komen. 
U krijgt ter hoogte van de zenuwen kleine elektrische schokjes om de zenuwgeleiding na te kijken. Vervolgens zal uw arts enkele spieren aanprikken met een fijn naaldje om de elektrische activiteit in de spier te analyseren. Omdat de meting zowel in een ontspannen als opgespannen spier moet gebeuren, zal er tijdens dit onderzoek gevraagd worden bepaalde bewegingen te maken. 
Volgende zaken kunnen worden opgespoord: 

  • Is er een beschadiging van de zenuwwortel door discushernia of artrose? 
  • Zijn er inklemmingen van de zenuwen t.h.v. de onderste of bovenste ledematen (zoals het polskanaalsyndroom)?
  • Ook meer algemene zenuwaantastingen in het kader van diabetes of nierinsufficiëntie worden opgespoord door middel van EMG-onderzoek.

Somato Sensorisch geëvoceerde Potentiale (SSEP) onderzoek

Dit onderzoek test de gevoelsbanen in uw lichaam. Er gebeurt een meting van de zenuwen van de armen/benen tot aan de hersenen. Er worden een aantal elektroden op uw lichaam geplakt. Vervolgens krijgt u een reeds kleine stroomprikkels ter hoogte van het te onderzoeken huidgebied, pols of enkel.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Zorg voor een goede algemene hygiëne.
  • Breng geen bodylotion of andere crèmes aan.
  • U hoeft niet te stoppen met uw medicatie. Breng uw arts wel op de hoogte als u bloedverdunners gebruikt.

Cryptotetanietest

Bij een cryptotetanietest wordt nagegaan of u een overprikkelbaarheid heeft van spieren en zenuwen. De meest voorkomende klachten zijn spierpijn, verspreide tintelingen en spierkrampen.  De test bestaat uit 3 fasen. Gedurende de eerste fase wordt er een bloeddrukmeter aangelegd ter hoogte van uw bovenarm. Na 10 minuten zal deze bloeddrukmeter worden afgelaten en zal de spieractiviteit worden gemeten m.b.v. een fijn naaldje ter hoogte van een spier in de hand. Vervolgens zal er gevraagd worden om te hyperventileren om te onderzoeken of dit uw klachten kan uitlokken.