Echocardiografieonderzoek met geluidsgolven

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Echocardiografie

Een echocardiografie is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van het hart onderzocht wordt. Dit kan ofwel via de borstkas (transthoracaal) ofwel via de slokdarm (transoesofagaal). Dit onderzoek geeft informatie over de afmetingen van de verschillende kamers van het hart, de wand- en klepbewegingen en over eventuele afwijkingen van deze structuren. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan er een 2 of 3-dimensioneel beeld gevormd worden. 3-dimensionele beelden worden hoofdzakelijk gemaakt bij evaluatie van klepproblemen.

Soms geeft een echocardiografie in rust onvoldoende informatie over het hart. Bepaalde afwijkingen worden pas zichtbaar bij inspanning van het hart. Er zal dan een stress- of ligfietsechocardiografie uitgevoerd worden.

Indien er twijfel bestaat over de al of niet aanwezigheid van één of meerdere vernauwingen thv de kroonslagaders kan een stress echocardiografie uitgevoerd worden. Er wordt een echocardiografie genomen terwijl Dobutamine of Persantine toegediend wordt. We beoordelen of alle delen van het hart goed samentrekken en of er geen zuurstoftekort aanwezig is.

Indien er klachten van kortademigheid bestaan bij inspanning of er onduidelijkheid bestaat over de ernst van het kleplijden, zal een ligfietsechocardiografie uitgevoerd worden. De fysieke inspanning wordt bekomen door te fietsen in liggende houding op een speciale ligfiets.

Dobutamine stress echocardiogram

Bij een Dobutamine Stress Echocardiografie (stressecho) wordt uw hartritme opgevoerd door middel van medicatie (Dobutamine). Zo wordt een inspanning van uw hart opgewekt.

Persantine stress echocardiogram

Tijdens een Persantine®stressechocardiografie wordt het hart belast via stimulatie met Persantine®. Via een infuuspomp krijgt de patiënt een bepaalde dosis medicatie toegediend, via een perifere vene en onder continue monitoring van het hart. Dit onderzoek gaat na hoe het hart reageert op inspanning. De inspanning wordt hier veroorzaakt door het intraveneus toedienen van Persantine®.