Longkanker en -screening Respiratoire oncologie

oncologie

Tumor die ontstaat uit de long of luchtwegen

Longkanker is een tumor die ontstaat uit de long of luchtwegen. Een klassieke onderverdeling van longkanker is deze tussen kleincellige longkanker (small cell lung cancer) en niet-kleincellige longkanker (non small cell lung cancer: squamous cell carcinoma en adenocarcinoma).Longkanker wordt vaak ook beschreven op basis van onderliggende kenmerken (moleculaire of genetische merkers) en uitgebreidheid (stadiering).

Ook meer zeldzame tumoren binnen de borstkas, zoals longvlieskanker (maligne mesothelioma) of thymuskanker, behoren tot de respiratoire oncologie. Longmetastasen of -uitzaaiingen is een verspreiding van een tumor in het lichaam naar de long, en is soms niet afkomstig uit de long zelf. Longkanker patiënten worden steeds multidisciplinair besproken binnen het ervaren oncologisch team.

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn chemotherapie, immunotherapie, radiotherapie en/of een longoperatie. Longkankerscreening is een preventief onderzoek, meestal een CT-scanner, dat op aanvraag van de longarts kan gebeuren ter opsporing van longkanker.