Astma en COPD Pneumologie in AZ Klina

foto_COPD

Frequente long- en luchtwegaandoeningen

Astma & COPD zijn zeer frequente long- en luchtwegaandoeningen.

Astma is een luchtwegaandoening die gepaard gaat met klachten van hoesten, piepen of kortademigheid en met luchtwegvernauwing. Naast een klassieke onderverdeling tussen allergisch en niet-allergisch astma, kan astma ook worden benaderd volgens onderliggende kenmerken (fenotype).

COPD is de veelgebruikte, Engelstalige afkorting voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, oftewel chronisch obstructief longlijden. Andere gebruikte termen zijn chronische bronchitis, emfyseem of rokerslong. COPD is een longziekte die veroorzaakt wordt door schade aan luchtwegen en longblaasjes ten gevolge van inademen van schadelijke stoffen, meestal door te roken. Frequente klachten zijn hoesten, slijmen of kortademigheid.

Stoppen met roken en rookstop begeleiding vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling van COPD en astma. Daarnaast is inhalatietherapie de belangrijkste behandeling. Nazicht van uw techniek inhalatietherapie kan gebeuren via de verpleegkundig specialiste.