Overzicht prijzen verblijfin AZ Klina

Kamersupplementen (per dag)

Type kamer EURO
Zaal 0
Tweepersoonskamer 0
Individuele kamer 50
Individuele kamer Materniteit 80
Individuele kamer Suite Materniteit 120
Grote individuele kamer campus De Mick 35
Palliatieve eenheid Coda 0

Kamerprijs

Als u geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, dan wordt het belangrijkste gedeelte van de kamerprijs betaald door het ziekenfonds. Het persoonlijk aandeel dat u betaalt per dag dat u in het ziekenhuis verblijft, bedraagt:

Persoonlijk aandeel

Wie? Eerste dag verblijf Tweede dag tot einde verblijf
EURO EURO
Gewoon aangeslotene 46,31 19,04
Kinderen ten laste 34,03 6,76
Recht op verhoogde tegemoetkoming 6,76 6,76

Supplementen op honoraria (ereloonsupplementen)

Wij raden u aan u voor de ingreep te informeren bij de behandelende arts over de kost van het honorarium dat aan de ingreep en eventueel bijhorende anesthesie verbonden is. De artsen van de vzw AZ Klina mogen enkel een supplement op het ereloon vragen als de patiënt op zijn uitdrukkelijk verzoek opgenomen is op een individuele kamer. Dit ereloonsupplement bedraagt max. 200% van de verbintenistarieven, onafgezien van de mate waarin een arts tot een conventie is toegetreden.

Voorschotten

Bij een opname met overnachting ontvangt u een formulier waarop vermeld staat welk voorschot u moet betalen voor u het ziekenhuis verlaat. Het bedrag van het voorschot hangt af van uw kamerkeuze.

Type kamer %
Zaal 0
Tweepersoonskamer 0
Individuele kamer 200

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Gedetailleerde info over verhoogde tegemoetkoming leest u op de website van het RIZIV.

Gewoon verzekerde/volwassene Verhoogde tegemoetkoming
Type kamer EURO EURO Kind ten laste
Zaal 150 50 75
Tweepersoonskamer 150 50 75
Individuele kamer 500 400 425
Individuele kamer Materniteit 710 610 635
Individuele kamer Suite Materniteit 990 890 915

Niet verzekerde

Als u niet of niet geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, betaalt u de factuur volledig zelf. Wij raden u in dit geval aan uw aansluiting zo vlug als mogelijk in orde te brengen. Ingrepen waarbij het ziekenfonds niet tussenkomt, bv esthetische ingrepen vallen ook volledig ten laste van u als patiënt.

Informeer u daarom voldoende vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Nederlandse zorgverzekeraars

AZ Klina heeft een contract afgesloten met Nederlandse zorgverzekeraars:

  • VGZ
  • DSW of ASR
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid

Meer informatie leest u in onderstaand document.

Kamerprijs niet-verzekerde

Niet (geldig) aangesloten bij ziekenfonds

Kamerprijs
EURO
Campus Klina 585,51
Campus de Mick Revalidatie 300,35
Coda (palliatieve eenheid) 717,19

Voorschot kamerprijs niet verzekerde

Niet (geldig) aangesloten bij ziekenfonds

Type kamer EURO
Zaal 495
Tweepersoonskamer 495
Individuele kamer 990
Individuele kamer Materniteit 1200
Individuele kamer Suite Materniteit 1480

Betaling

Voor uw en onze veiligheid verkiezen wij betaling met een bankkaart. Ook voor kleine bedragen én zonder extra kosten.

Ongeveer zes weken na uw ontslag ontvangt u uw ziekenhuisfactuur. De facturen van AZ Klina zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de verzendingsdatum van de factuur, via bijgevoegd overschrijvingsformulier of aan de kassa van het ziekenhuis.