Overzicht prijzen verblijfin AZ Klina

Kamersupplementen (per dag)

Type kamer
Zaal €0
Tweepersoonskamer €0
Individuele kamer €65
Individuele kamer Materniteit €80
Individuele kamer Suite Materniteit €120
Grote individuele kamer campus De Mick €35
Palliatieve eenheid Coda €0

Kamerprijs

Als u geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, dan wordt het belangrijkste gedeelte van de kamerprijs betaald door het ziekenfonds. Het persoonlijk aandeel dat u betaalt per dag dat u in het ziekenhuis verblijft, bedraagt:

Persoonlijk aandeel

Wie? Eerste dag verblijf Tweede dag tot einde verblijf
Gewoon aangeslotene €46,69 €19,42
Kinderen ten laste €34,17 €6,90
Recht op verhoogde tegemoetkoming €6,90 €6,90

Supplementen op honoraria (ereloonsupplementen)

Wij raden u aan u voor de ingreep te informeren bij de behandelende arts over de kost van het honorarium dat aan de ingreep en eventueel bijhorende anesthesie verbonden is. De artsen van de vzw AZ Klina mogen enkel een supplement op het ereloon vragen als de patiënt op zijn uitdrukkelijk verzoek opgenomen is op een individuele kamer. Dit ereloonsupplement bedraagt max. 200% van de verbintenistarieven, onafgezien van de mate waarin een arts tot een conventie is toegetreden.

Type kamer % ereloonsupplement
zaal 0%
tweepersoonskamer 0%
individuele kamer 200%

Voorschotten

Bij een opname met overnachting wordt u gevraagd een voorschot te betalen. De grootte van het voorschot hangt af van de aard van de kamer waarop u wordt opgenomen en de vermoedelijke hospitalisatieduur. U betaalt het voorschot bij uw inschrijving, bij voorkeur met een betaalkaart.

Gewoon verzekerde / volwassene Verhoogde tegemoetkoming* Kind ten laste
Zaal €150 €50 €75
Tweepersoonskamer €150 €50 €75
Individuele kamer €605 €505 €530
Individuele kamer Materniteit €710 €610 €635
Individuele kamer Suite Materniteit €990 €890 €915

*Recht op verhoogde tegemoetkoming

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Gedetailleerde info over verhoogde tegemoetkoming leest u op de website van het RIZIV.

Nederlandse zorgverzekeraars

AZ Klina heeft een contract afgesloten met Nederlandse zorgverzekeraars:

  • VGZ
  • DSW of ASR
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid

Meer informatie leest u in onderstaand document.

Niet verzekerde

Als u niet of niet geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, betaalt u de factuur volledig zelf. Wij raden u in dit geval aan uw aansluiting zo vlug als mogelijk in orde te brengen. Ingrepen waarbij het ziekenfonds niet tussenkomt, bv esthetische ingrepen vallen ook volledig ten laste van u als patiënt.

Informeer u daarom voldoende vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Kamerprijs per dag niet-verzekerde

Niet (geldig) aangesloten bij ziekenfonds

Campus Klina €601,47
Campus de Mick Revalidatie €282,16
Coda (palliatieve eenheid) €706,15

Voorschot kamerprijs niet verzekerde

Niet (geldig) aangesloten bij ziekenfonds

Type kamer
Zaal €601
Tweepersoonskamer €601
Individuele kamer €1203
Individuele kamer Materniteit €1308
Individuele kamer Suite Materniteit €1588

Betaling

Voor uw en onze veiligheid verkiezen wij betaling met een bankkaart. Ook voor kleine bedragen én zonder extra kosten.

Ongeveer zes weken na uw ontslag ontvangt u uw ziekenhuisfactuur. De facturen van AZ Klina zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de verzendingsdatum van de factuur, via bijgevoegd overschrijvingsformulier of aan de kassa van het ziekenhuis.