Ereloon en conventiestatus artsin AZ Klina

Wat betekent geconventioneerd zijn?

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de artsen, mutualiteiten en de overheid.

Elke arts beslist zelf of hij of zij deze overeenkomst aanvaardt.

Er zijn drie situaties mogelijk:

 • Artsen die de conventie aanvaarden noemen we 'geconventioneerd' of 'verbonden'. Zij rekenen de officiële tarieven aan.
 • Artsen die de conventie niet aanvaarden zijn 'niet-geconventioneerd' of 'niet-verbonden' en mogen ereloonsupplementen aanrekenen.
 • Een arts die de conventie gedeeltelijk aanvaardt is op bepaalde momenten wel geconventioneerd en op andere momenten niet. Hij of zij rekent enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.

In AZ Klina vermelden we bij elke arts de conventiestatus.

Algemeen vindt u deze info ook op de website van het RIZIV.

Wanneer wordt een ereloonsupplement aangerekend?

Het basisprincipe voor het aanrekenen van een ereloonsupplement is dat de patiënt expliciet een individuele kamer vraagt en toestemming geeft door ondertekening.

Ereloonsupplementen zijn toegelaten, zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen, behalve:

 • als de gezondheidstoestand van de patiënt een individuele kamer vereist;
 • bij opname in een individuele kamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een individuele kamer wordt gevraagd.

Als de patiënt op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, worden er geen honorariumsupplementen aangerekend.
In ons ziekenhuis wordt het supplement alleen aangerekend bij de behandelende arts, anesthesist en chirurg. 

Toelichting ereloonsupplement

Het ereloonsupplement bedraagt in AZ Klina momenteel 200%. We geven u hieronder graag meer uitleg hierover. Wanneer wordt een ereloonsupplement aangerekend?

Het basisprincipe voor het aanrekenen van een ereloonsupplement is dat de patiënt expliciet een individuele kamer vraagt en toestemming geeft door ondertekening.

Ereloonsupplementen zijn toegelaten, zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen, behalve:

 • als de gezondheidstoestand van de patiënt een individuele kamer vereist;
 • bij opname in een individuele kamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
 • bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
 • bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een individuele kamer wordt gevraagd.

Als de patiënt op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, worden er geen honorariumsupplementen aangerekend.
In ons ziekenhuis wordt het supplement alleen aangerekend bij de behandelende arts, anesthesist en chirurg. 

Wat wordt mee betaald met het ereloonsupplement?

 • Investeren in kwalitatieve zorg: Een deel van het ereloonsupplement gaat rechtstreeks naar het Medisch Investeringsfonds. Dit geld wordt gebruikt om te investeren in medisch materiaal op de verpleegafdelingen en het operatiekwartier. 
 • AZ Klina kiest voor een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Dit is een hele dure investering. De voordelen voor de patiënten en de zorgverleners zijn echter cruciaal: het dossier is overzichtelijker, gegevens worden centraal beheerd, de informatie kan vlotter gedeeld worden tussen de zorgverleners, dubbele onderzoeken en administratieve overlast worden vermeden.

Ereloonsupplement Klina versus andere ziekenhuizen

In de studie van de christelijke mutualiteit (CM) die de hoogte van de ereloonsupplementen en de gemiddelde totale factuur vergelijkt tussen ziekenhuizen, staat AZ Klina in de top 10 van de goedkoopste ziekenhuizen. 

Hiervoor zijn 2 redenen:

 1. In veel ziekenhuizen, voornamelijk in de steden, ligt het ereloonsupplement hoger en gaat het percentage tot 300% en meer. 
 2. Ook de ziekenhuizen met eenzelfde of een lager ereloonsupplement zijn moeilijk te vergelijken. In ons ziekenhuis wordt het supplement alleen aangerekend bij de behandelende arts, anesthesist en chirurg. In andere ziekenhuizen met bijvoorbeeld een ereloonsupplement van 100% wordt dit aangerekend op zowat elke stap van de behandeling (bloedafname, medische beeldvorming, …). De totale factuur is in dit geval duurder voor de patiënt.