Niersteenkliniek

In onze niersteenkliniek kunt u terecht voor de totaalbehandeling van nierstenen. Een multidisciplinair team van urologen, nefrologen en diëtisten staat klaar om specifieke zorg te verlenen op maat van de patiënt. Uniek aan onze aanpak is dat bij elke patiënt zowel het behandelen van stenen, als het opsporen van de oorzaak van steenvorming aan bod komt.

 • icoon Werkwijze

  De meeste patiënten komen in onze niersteenkliniek terecht na een plotse niercrisis, een pijnloze niersteen of naar aanleiding van steeds terugkerende niersteenvorming. Omdat de meeste nierstenen op verschillende manieren kunnen behandeld worden, zullen alle mogelijkheden met hun voor- en nadelen vooraf uitgebreid besproken worden, rekening houdend met de individuele situatie. De patiënt kan zo een weloverwogen keuze maken over zijn behandeling. Twee maanden na de behandeling komt de patiënt terug op consultatie om de oorzaak van de steenvorming na te gaan. Dit gebeurt op basis van de steenanalyse, een voedingsvragenlijst, een 24 uurs urinecollectie en een nuchtere bloedafname. De patiënt krijgt dan uitgebreid advies over hoe steenvorming kan vermeden worden. In sommige gevallen is een verdere oppuntstelling nodig bij de nefroloog of is gericht voedingsadvies wenselijk bij een diëtiste die gespecialiseerd is in nierstenen.

  In AZ Klina worden jaarlijks meer dan 500 nieuwe patiënten met nierstenen behandeld. Hiermee vormt onze niersteenkliniek een voornaam referentiecentrum, niet enkel in Antwerpen, maar ook op nationaal gebied. Voor de heelkundige behandeling beschikken we over een gesofisticeerde operatiezaal die specifiek ontworpen is voor de behandeling van nierstenen. Daar worden we bovendien ondersteund door een team van vijf speciaal opgeleide endo-urologische operatieverpleegkundigen die meehelpen om de behandelingen vlot en efficiënt te laten verlopen.

   

  Op basis van de expertise in de behandeling van complexe nierstenen, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en een kwalitatieve opleiding van urologen, is de niersteenkliniek van AZ Klina erkend door de European Board of Urology als officieel Europees opleidingscentrum voor collega’s urologen uit binnen- en buitenland.

   

  Hoe kan ik een afspraak maken bij de niersteenkliniek?

  U maakt een afspraak via het secretariaat urologie op het nummer 03 650 50 56.

  Waar moet ik mij aanmelden voor een eerste consultatie?

  Als u via de hoofdingang in de aankomsthal van AZ Klina bent gearriveerd, schrijft u zich eerst in aan de loketten of de inschrijvingskiosken. Daarna gaat u naar het secretariaat urologie (route 29). Hier meldt u zich aan met de inschrijvingsdocumenten.

  Wat neem ik mee naar een eerste afspraak?

  • de verwijsbrief van de arts (indien van toepassing)
  • uw huidige medicatielijst

  Wat neem ik mee naar een vervolgafspraak?

  • de ingevulde voedingsvragenlijst (indien van toepassing)
  • uw huidige medicatielijst

  Hoe moet een 24 uurs urinecollectie worden uitgevoerd?

  De urinecollectie moet 2 weken voor de datum van uw vervolgafspraak uitgevoerd worden. Om een optimale opvolging van uw klachten te kunnen garanderen, is het belangrijk dat uw arts op het moment van de vervolgafspraak kan beschikken over de laboresultaten. De 24 uurs urinecollectie gebeurt volgens een vijfstappenplan dat u strikt dient uit te voeren:

  • Stap 1: Het onderzoek begint ’s ochtends. Als u opstaat (bv. op zondag om 7u), plast u eerst in het toilet. Zorg dat de blaas volledig geledigd is. Schrijf het uur op, want dit is de start van de collectie gedurende 24 uur.
  • Stap 2: Vanaf nu plast u elke keer in de collectebus tot de volgende ochtend.
  • Stap 3: De volgende ochtend (bv. op maandag om 7u) plast u de laatste keer in de collectebus. Als de collectebus gevuld is vóór het einde van de 24 uur, vangt u de urine verder op in een tweede collectebus. Zorg er steeds voor dat de blaas volledig geledigd is. Op deze manier is alle urine die u de afgelopen 24 uur geproduceerd hebt verzameld in de collectebus.
  • Stap 4: Sluit de bus goed af met het deksel.
  • Stap 5: Zorg ervoor dat u nuchter blijft en breng diezelfde ochtend de collectebus naar het laboratorium van AZ Klina. Hier zal bijkomend een bloedafname uitgevoerd worden.