Borstkliniek Voorkempen

In Vlaanderen krijgt een op de negen vrouwen borstkanker. In de Borstkliniek Voorkempen binden AZ Klina (Brasschaat) en AZ Voorkempen al sinds 2006 samen de strijd tegen borstkanker aan. Met een multidisciplinair team behandelen we jaarlijks behandelen 250 nieuwe borstkankerpatiënten. 

 

Een regionale strijd

Om sterker te staan in de strijd tegen borstkanker sloegen AZ Klina (Brasschaat) en AZ Voorkempen in 2006 de handen in elkaar. Sindsdien is de Borstkliniek Voorkempen uitgegroeid tot een referentie voor borstkankerzorg. Met ons team van 22 artsen en 12 paramedici streven we elke dag naar een totaal geïntegreerde zorg: van screening over diagnostische oppuntstelling en behandeling tot psychosociale ondersteuning. Onze borstkliniek mag dan een samenwerking van twee ziekenhuizen zijn, onze aanpak is eenduidig. In de loop der jaren hebben AZ Klina en AZ Voorkempen alle fases in de borstkankerbehandeling naadloos op elkaar afgestemd:  diagnose en behandeling, samenwerking met huisartsen, revalidatieprogramma’s, klinische genetica en psychosociale begeleiding.
 
Dankzij onze gestroomlijnde manier van werken maakt de Borstkliniek Voorkempen deel uit van het Europese Breast Centers Network en heeft de borstkliniek een EUSOMA-erkenning ontvangen. De Associatie Borstkliniek Voorkempen werd bovendien als dusdanig door de overheid erkend.
 

In samenwerking met

In onze borstkliniek besteden we bijzonder veel aandacht aan het volledige traject dat een borstkankerpatiënt moet doorlopen. Om elke patiënt zo goed mogelijk te begeleiden hebben we samen met de huisartsen en alle betrokkenen een transmuraal zorgpad uitgestippeld, waarin onze borstverpleegkundigen een sleutelrol spelen. Dat zorgpad begint bij de screening. Vroegdetectie is cruciaal in de strijd tegen borstkanker. Via screening komen we tumoren in een vroeger stadium op het spoor, zodat de kans op genezing sterk stijgt. Daarom werkt onze borstkliniek mee aan het structurele screeningonderzoek voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. Het onderzoek is gratis en wordt om de twee jaar uitgevoerd. Omdat in de provincie Antwerpen amper 50 procent van de doelgroep wordt bereikt in plaats van de beoogde 75 procent, werken we samen met de gemeenten, het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) en de huisartsen aan een betere informatieverstrekking.

Bij de diagnose en de behandeling - waarbij de tijd tussen de twee zo kort mogelijk wordt gehouden - staat betrokkenheid voorop. Tijdens het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) bespreken medewerkers van de verschillende disciplines wekelijks de resultaten van onderzoeken en behandelingen. De huisarts krijgt systematisch een uitnodiging voor dat overleg. Zodra het behandelingsplan type heelkunde - radio-, chemo-, antistofen/of hormonotherapie - is opgesteld, worden alle partijen geïnformeerd. 

De opvolging van de patiënt gebeurt in verdere samenwerking met de huisarts. Een revalidatieprogramma helpt de patiënt de draad van het gewone leven weer op te pikken. 

"De huisarts is een belangrijke betrokkene in uw zorgpad."

 

Meetbare kwaliteit

Kwaliteit moet meetbaar zijn, ook die van zorg. Dat vindt de overheid en dat vindt ook de Borstkliniek Voorkempen. Daarom meten we onze zorgkwaliteit trouw en transparant volgens de zogenaamde kwaliteitsindicatoren.

Voor een optimale kwaliteit moet een erkende borstkliniek aan verschillende eisen voldoen, waaronder een minimum aantal patiënten: jaarlijks 150 nieuwe patiënten per borstkliniek en 50 ingrepen per borstchirurg. Er zijn ook allerlei voorwaarden voor diagnose, therapie, follow-up en ondersteuning. Door de bundeling van krachten behandelt onze borstkliniek jaarlijks meer dan 250 nieuwe patiënten met borstkanker, wat ons tot een van de grootste instituten van het land maakt. U vindt onze kwaliteitscijfers op de website. De interpretatie ervan moet met de nodige omzichtigheid gebeuren, omdat vaak bijkomende factoren in rekening moeten worden gebracht. Vergelijken ligt niet altijd voor de hand, omdat niet iedereen dezelfde richtlijnen voor therapieën hanteert. Ook de identificatie van de kwaliteitsindicatoren verschilt per land. De relatieve vijfjaarsoverleving van onze patiënten is een van de grafieken die we thans moeten publiceren én voorleggen aan de federale minister van Volksgezondheid. Volgens die grafiek - die geen rekening houdt met andere pathologieën dan borstkanker per leeftijd en stadium - hebben we een van de beste cijfers van Vlaanderen.

 

Internationaal onderzoek

Het belang van nieuwe medicatie tegen borstkanker wordt steeds groter. Daarom neemt de Borstkliniek Voorkempen deel aan internationaal gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek. Het gaat telkens om studies in samenwerking met de belangrijkste kankeronderzoekscentra ter wereld. In de loop van het traject kunnen wij een aantal patiënten voorstellen om mee te doen aan fase 2 of fase 3 klinisch onderzoek, waarin we het effect van een nieuw borstkankermiddel meten. Het belangrijkste doel is de dosis, de veiligheid en de effectiviteit vast te stellen. Strenge ethische regels waarborgen de
onafhankelijkheid van zowel de patiënt als de behandelaar. Dit soort onderzoek laat ons toe een hoog wetenschappelijk niveau aan te houden. Sinds 1999 heeft ons studiebureau ruim 1.000 patiënten laten deelnemen aan meer dan 75 klinische studies. Ons datamanagement oncologie houdt alles nauwgezet bij. We hebben onze medewerking verleend aan meerdere grensverleggende studies die onder andere nieuwe hormonen-, chemo- en antistoftherapieën onderzochten. De resultaten worden geregeld gepubliceerd in toonaangevende nationale en internationale tijdschriften. Onze wetenschappelijke ambities reiken echter nog verder. We zijn ook de gangmakers achter het Internationaal Congres voor Borstklinieken, dat onze coördinator dr. Didier Verhoeven mee oprichtte. Het vond voor het eerst plaats in 2011 in Parijs. Samen met experts uit onder meer Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland, Italië en de Verenigde Staten ijveren we voor een breed platform om te werken aan een optimale organisatie van
borstklinieken en borstkankerzorg. In 2015 vindt het congres in Antwerpen plaats en speelt onze Borstkliniek een vooraanstaande rol. De nadruk ligt op kwaliteitsaspecten, de economische problematiek en de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de borstkliniek.

 

Extra middelen

Het Mecenaatsfonds Oncologie is een sterkhouder van de Borstkliniek Voorkempen. Het maakt investeringen in verder wetenschappelijk onderzoek en extra faciliteiten voor borstkankerpatiënten mogelijk. De middelen in het fonds worden beheerd in overleg met de directieleden en de ziekenhuisgeneesheren. Het geld gaat in de eerste plaats naar de loonkosten van de studieverpleegkundigen. Andere verwezenlijkingen zijn het opstarten van een website, de installatie van comfortabele zetels in het daghospitaal en de aanschaf van ijskoeling ter preventie van haarverlies voor onze patiënten. Zowel particulieren als organisaties kunnen een gift doen aan ons Mecenaatsfonds.

 

 

Auteur: Dr. Didier Verhoeven

Update: 13 04 17