COVID-19labo AZ Klina

Hebt u nood aan een PCR-test voor SARS-CoV-2 (COVID)?

Door de terugvallende vraag naar testcapaciteit werd het Corona afnamepunt op de bezoekersparking van AZ Klina, dat werd uitgebaat in samenwerking huisartsenwachtpost Noordrand, gesloten sinds 18/11/2022.

Indien u toch nog nood heeft aan een PCR-test voor SARS-CoV-2 (COVID) kan u steeds contact opnemen met het Laboratorium Klinische Biologie van AZ Klina via volgend e-mail adres: afspraak.COVID@klina.be. Gelieve HWP Noordrand niet meer te contacteren voor het maken van een afspraak. U zal immers standaard worden doorverwezen naar het laboratorium.

 

Wie kan een staal laten afnemen?

Afname kan ingepland worden indien wordt voldaan aan één van de actuele testindicaties die consulteerbaar zijn via de website van Sciensano. Ook reizigers kunnen nog steeds bij ons terecht.

Enkel patiënten die beschikken over een aanvraagformulier op papier, ondertekend door de aanvragende arts en ingevuld conform de wettelijke vereisten, kunnen getest worden. Reizigers vormen hierop een uitzondering. Voor deze doelgroep wordt een specifiek aanvraagformulier voorzien door het laboratorium.

Opgelet: afname is enkel mogelijk OP AFSPRAAK.

Hoe dien ik een afspraak te maken?

Afname is enkel mogelijk op afspraak. Een afspraak dient gemaakt te worden via een e-mail gericht aan hoger vermeld e-mailadres met vermelding van de noodzakelijke patiëntgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer) en de testindicatie. Deze e-mails zullen verwerkt en beantwoord worden door de secretariaatsmedewerkers van het laboratorium klinische biologie. Patiënten zullen een antwoord/bevestiging van hun afspraak ontvangen per kerende e-mail ten laatste op de eerstvolgende werkdag.

Waar en wanneer kan een staal afgenomen worden?

Staalafname gebeurt op de polikliniek van AZ Klina van maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 - 15.50u. Afname van COVID-stalen tijdens weekends en feestdagen is heden niet mogelijk, behoudens een alternatief circuit wordt voorgesteld door het laboratorium.

Praktische aandachtspunten?

Kom steeds op tijd voor uw afspraak. Patiënten dienen zich verplicht administratief in te schrijven bij aankomst in het ziekenhuis (via kiosk) voor de staalafname. Een identiteitskaart is hiervoor essentieel. Patiënten begeven zich vervolgens tijdig naar de afnamelocatie (Route 40 lokaal 2 preoperatief onderzoek). Het gebruik van een mondmasker is verplicht.

Hoe ontvang ik mijn resultaat?

Het resultaat van de test (m.i.v. een Engelstalig attest voor reizigers) is uiterlijk 24 uur na de staalafname beschikbaar behoudens onvoorziene omstandigheden. Doorgaans is dit evenwel veel sneller. U kunt uw resultaat/attest consulteren via www.cozo.be of www.mijngezondheid.be