Spelen in het ziekenhuisop onze kinderafdeling

Speelzaaltje en klasje

Ook in het ziekenhuis kan en mag er naar hartelust gespeeld worden. Op onze afdeling hebben we een speelzaaltje waar kinderen onder begeleiding van de ouders kunnen spelen.

Dit kan alleen wanneer de kinderen 24 uur koortsvrij zijn en toestemming krijgen van de behandelende arts.

Onder dezelfde voorwaarden kunnen kinderen vanaf 4 jaar onder begeleiding in het klasje vertoeven. Ze worden hiervoor uitgenodigd door de speljuf. Daar worden spelletjes gespeeld, geknutseld, geschilderd,… hier blijven de ouders niet bij. Als uw kind zich gerust voelt, is dit eventueel voor de ouders een moment om er even tussenuit te kunnen.

Kan uw kind niet naar de speelzaal of klas is er nog de spelotheek. De speljuf zorgt voor de verdeling van het spelmateriaal. Zij heeft een uitgebreid aanbod van spelletjes, knutselmateriaal, boeken, … Ligt uw kind in isolatie, dan zal het aanbod wat anders zijn. We zullen dan vragen om meer speelgoed van thuis mee te brengen. Wel heeft de speljuf dan een aanbod van ‘wegwerp’ knutselmateriaal. Zij komt dit op de kamer met jullie bespreken.

Zonder de andere patiënten te storen kan onder het wakende oog van de ouders de ruimte van de gang benut worden. Enkele fietsjes en loopauto’s lenen zich daartoe.