Indienen studieprotocolEthisch comité

Indienen studieprotocol

Onderstaand formulier mag ingevuld bezorgd worden aan het secretariaat Ethisch Comité waar het afgestempeld wordt voor ontvangst.

Contactgegevens: