Ontslag en nazorg

Ontslag en nazorg

Uw arts zal u tijdig laten weten wanneer het medisch verantwoord is dat u het ziekenhuis verlaat. Verlaat u het ziekenhuis vroeger, dan is dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Bij zijn laatste bezoek zal uw arts u alle uitleg geven over uw medische toestand en de eventuele nabehandeling. Blijf niet met vragen zitten, zodat u volledig geïnformeerd naar huis kunt gaan.

Volg stipt de raadgevingen van uw behandelende arts en huisarts. Als het nodig is kunnen er tijdens uw verblijf al de nodige initiatieven genomen worden voor bv. thuisverpleging, gezinszorg, dieetvoorlichting enz. Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die u tijdens uw opname verzameld hebt. U kunt ze later nog nodig hebben.

Als u niemand kunt contacteren om u naar huis te brengen kan de verpleegkundige een ziekenwagen of taxi voor u bestellen, eventueel via uw mutualiteit.

U krijgt een verslag voor uw huisarts (of wordt elektronisch verzonden) en de nodige instructies voor thuis.

Mogelijk krijgt u enkele weken na uw thuiskomst een tevredenheidsvragenlijst toegestuurd. We zouden het erg op prijs stellen als u even de tijd zou nemen deze in te vullen en terug te bezorgen via de bijgevoegde omslag. Uw mening helpt ons de kwaliteit van zorg nog beter aan uw behoeften als patiënt aan te passen.

Hebt u thuis toch problemen? Contacteer:

  • uw huisarts of behandelende arts
  • de afdeling waar u verbleef
  • onze spoedgevallendienst (tel 03 650 50 45)
  • de sociale dienst van uw mutualiteit

Verloren voorwerpen

Misschien merkt u bij uw thuiskomst dat u toch iets vergeten bent.

  • Voor waardevolle voorwerpen contacteert u de preventiedienst op het nummer 03 650 50 08, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.
  • Voor niet waardevolle voorwerpen contacteert u de vrijwilligersafdeling op het nummer 03 650 52 48, elke werkdag tussen 9 en 12 uur.

update: 25 03 2021