Ontslag & nazorg

Ontslaggesprek en nazorg

Uw arts zal u tijdig laten weten wanneer het medisch verantwoord is dat u het ziekenhuis verlaat. Verlaat u het ziekenhuis vroeger, dan is dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Bij zijn laatste bezoek zal uw arts u alle uitleg geven over uw medische toestand en de eventuele nabehandeling. Blijf niet met vragen zitten, zodat u volledig geïnformeerd naar huis kunt gaan.

Volg stipt de raadgevingen van uw behandelende arts en huisarts. Als het nodig is kunnen er tijdens uw verblijf al de nodige initiatieven genomen worden voor bv. thuisverpleging, gezinszorg, dieetvoorlichting enz. Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die u tijdens uw opname verzameld hebt. U kunt ze later nog nodig hebben.

Als u niemand kunt contacteren om u naar huis te brengen kan de verpleegkundige een ziekenwagen of taxi voor u bestellen, eventueel via uw mutualiteit.

U krijgt een verslag voor uw huisarts (of wordt elektronisch verzonden) en de nodige instructies voor thuis. 

Contact bij problemen

Ondervindt u thuis toch problemen? Contacteer:

  • uw huisarts of behandelende arts
  • de afdeling waar u verbleef
  • onze spoedgevallendienst (tel +32 3 650 50 45)
  • de sociale dienst van uw mutualiteit