Ontslag & nazorg

Ontslaggesprek en nazorg

  • Uw arts zal u tijdig laten weten wanneer het medisch verantwoord is dat u het ziekenhuis verlaat. Verlaat u het ziekenhuis vroeger, dan is dit op eigen risico en verantwoordelijkheid. Indien mogelijk vragen wij u de kamer vóór 11 uur te verlaten.
  • Bij zijn laatste bezoek zal uw arts u alle uitleg geven over uw medische toestand en de eventuele nabehandeling. Blijf niet met vragen zitten, zodat u volledig geïnformeerd naar huis kunt gaan. U krijgt een verslag voor uw huisarts (of wordt elektronisch verzonden) en de nodige instructies voor thuis. 
  • Volg stipt de raadgevingen van uw behandelende arts en huisarts. Als het nodig is kunnen er tijdens uw verblijf al de nodige initiatieven genomen worden voor bv. thuisverpleging, gezinszorg, medische hulpmiddelen en hulp aan huis, dieetvoorlichting enz. Contacteer hiervoor onze dienst Patiëntenbegeleiding.
  • Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die u tijdens uw opname verzameld hebt. U kunt ze later nog nodig hebben.
  • Als u niemand kunt contacteren om u naar huis te brengen kan de verpleegkundige een ziekenwagen of taxi voor u bestellen, eventueel via uw mutualiteit.
  • Hebt u een rolstoel nodig om u naar de auto te begeleiden? Uw chauffeur kan er een ontlenen in de inkomhal van het ziekenhuis met een muntstuk van twee euro. U krijgt dit muntstuk terug bij het terugbrengen van de rolstoel. Uw chauffeur kan tot aan de inkomdeur rijden om u daar op te halen. Vlak aan de ingang zijn ook enkele parkeerplaatsen voor kort parkeren (15 min.) ter beschikking. Lees hier onze infobrochure parking.
  • Ongeveer zes weken na uw ontslag ontvangt u uw factuur. U kunt deze online of via overschrijving betalen.

Contact bij problemen

Ondervindt u thuis toch problemen? Contacteer:

Verloren voorwerpen

Misschien merkt u bij uw thuiskomst dat u toch iets vergeten bent.

Voor waardevolle voorwerpen contacteert u de preventiedienst op het nummer + 32 3 650 50 08, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. Voor niet waardevolle voorwerpen contacteert u de vrijwilligersafdeling op het nummer + 32 3 650 52 48, elke werkdag tussen 9 en 12 uur.