Dagopname

Opname in het daghospitaal

Uw huisarts of specialist heeft met u een afspraak gemaakt voor een onderzoek, ingreep of andere behandeling in een van onze vier daghospitalen. Wij bereiden u met deze informatie graag voor op uw verblijf. 

 1. Daghospitaal Chirurgie: Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 7.00 en 20.00 u. op het nummer +32 3 650 50 47.
 2. Daghospitaal Oncologie - Interne
 3. Daghospitaal Geriatrie
 4. Daghospitaal Psychiatrie
Informatie Daghospitaal Chirurgie

Wie komt naar Daghospitaal Chirurgie?

Wij richten ons naar patiënten die op één en dezelfde dag worden opgenomen, behandeld en ontslagen.

Heelkundige ingreep

Het merendeel komt voor een ingreep, onder algemene narcose al dan niet in combinatie met locoregionale anesthesie, alleen onder locoregionale anesthesie, onder lokale verdoving of uitzonderlijk zonder verdoving. Dankzij evoluties in de anesthesie kunnen meer ingrepen veilig en vrijwel pijnvrij in dagbehandeling gebeuren. Binnen de chirurgische activiteit voorzien wij eveneens aangepaste zorg voor kinderen.

 • Urologie: niersteenverbrijzeling, vasectomie, circumcisie, cystoscopie, orchidopexie ...
 • Orthopedie: kijkoperatie van knie, elleboog of schouder, verwijderen osteosynthesemateriaal, handchirurgie met onder andere behandeling van CTS, verwijderen cyste ...
 • Algemene Heelkunde: plaatsen van poortkatheter, navelbreuk, liesbreuk …
 • Oftalmologie: cataractchirurgie, blefaroplastie,… Ambulante behandeling van cataract
 • Gynaecologie: hysteroscopie, curettage, conisatie …
 • MKA: verwijderen van wijsheidstanden, tandextracties, tandverzorging, correctie afstaande oren ...
 • NKO: verwijderen amandelen en/of neuspoliepen, plaatsen van buisjes, correctie afstaande oren, slaapnasendoscopie ...
 • Plastische heelkunde: borstvergroting of –verkleining, correctie afstaande oren …
 • Neurochirurgie: lumbale infiltraties, behandeling CTS …
 • Vaatheelkunde: varices (spataderoperatie) ...
 • Reproductieve Geneeskunde: IVF, hysteroscopie, laparoscopie …

Tevens verzorgen wij voor een aantal chirurgische disciplines behandelingen zoals intraveneuze toediening van ijzerpreparaten (bijvoorbeeld één week na bevalling) of blaasinstillaties, al dan niet met cytostatica, voor patiënten van urologie.

Inwendige geneeskunde

Daarnaast voorzien we dagopvang voor patiënten die een onderzoek onder narcose of meermaals medicamenteuze behandelingen moeten krijgen. Bijvoorbeeld:

Pijnkliniek

Naast deze twee grote groepen verzekeren wij tevens de voorbereiding en nazorg bij allerhande therapieën voor patiënten met chronisch pijnlijden, zoals:

 • Cervicale epidurale infiltraties
 • Selectieve diagnostische blokkades
 • Stroombehandelingen (RF en PRF)
 • SIG
Wat moet u vooraf organiseren?

Voor uw eigen veiligheid vragen wij u expliciet om, wanneer u een ingreep of onderzoek onder narcose ondergaat:

 • tot 24 uur na de narcose geen voertuig of machine te besturen
 • geen belangrijke beslissingen te nemen
 • de eerstvolgende nacht iemand in uw nabijheid te voorzien voor toezicht

U ondertekent onder andere daarom een toestemmingsformulier voor anesthesie en sedatie.

Als u angst heeft om te vallen, minder mobiel bent, is het best dat de begeleider u ook bijstaat tijdens de opname. Als iemand u naar het ziekenhuis begeleidt, mag hij of zij ook meekomen en op onze dienst verblijven. Wij voorzien voor hem/haar gratis koffie, thee en water. Vraag een volwassen persoon u te begeleiden bij het onstlag.

Voor de anesthesist is het belangrijk uw medische achtergrond te kennen. Vul daarom thuis rustig de preoperatieve vragenlijst voor volwassenen of de preoperatieve vragenlijst voor kinderen in (zie opnamedocumenten). Zo nodig kunt u uw huisarts nog raadplegen. Deze vragenlijst stuurt u ten minste 3 dagen voor uw opname terug via mail naar preopvragenlijst@klina.be of per post: AZ Klina, Preoperatief Circuit, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat. 

 • Laat uw apotheker uw persoonlijk medicatieoverzicht invullen (zie opnamedocumenten)
 • Laat de nodige vooronderzoeken (bloedafname, hartfilm,…) bij uw huisarts of in onze polikliniek vooraf gebeuren. Uw huisarts heeft hiervoor een preoperatieve vragenlijst voor de huisarts ter beschikking.
 • Verwittig tijdig uw arts als u niet aanwezig kunt zijn.
Hoe laat moet u aanwezig zijn?

Gezien de grote verscheidenheid aan behandelingen en medische disciplines dienen wij een onderscheid te maken:

 • Ingreep onder narcose en/of locoregionale techniek: maximaal anderhalf uur voor tijdstip ingreep. Patiënten van de dienst MKA krijgen de dag voor hun ingreep rond 16.00 u. een SMS met vermelding van het opnametijdstip.
 • Ingreep onder lokale verdoving: 30 minuten tot maximaal 1 uur voor tijdstip ingreep
 • Onderzoeken onder narcoso/sedatie bij de dienst Gastro-enterologie en Pneumologie (Longziekten): volg instructies van het secretariaat
 • Pijncentrum: volg instructies secretariaat

Wachttijden zijn helaas niet altijd te vermijden. Wij doen ons best ze zo kort mogelijk te houden.

Wat betekent nuchter zijn?

Bij een aantal ingrepen en onderzoeken onder narcose of sedatie moet u nuchter zijn. Wat betekent dit?

 • Voedsel, niet-heldere vloeistoffen, flesvoeding tot 6 uur vóór het tijdstip van de ingreep.
 • Borstvoeding tot 4 uur vóór het tijdstip van opname.
 • Heldere vloeistoffen (enkel water, appelsap, koffie/thee zonder melk) tot 2 uur vóór het tijdstip van opname.
 • Medicatie (zie lager) met een slokje water tot 1 uur vóór het tijdstip van opname.

Merk op: in recente literatuur of op dokter Google kan u vinden 6 of 4 of 2 of 1 uur vóór de ingreep. Omdat steeds onverwacht uw ingreep kan vervroegen door het afmelden van een andere patiënt, rekenen wij  6 of 4 of 1 uur voorafgaand aan het tijdstip van aanmelden.

Welke medicatie mag u innemen?
 • Bloedverdunners worden meestal vooraf tijdelijk gestopt. Dit is echter niet zonder gevaar. Raadpleeg daarom altijd uw arts.
 • Als u de ochtend van uw dagbehandeling nuchter moet zijn, neem dan zeker géén medicatie voor suikerziekte. Niets inspuiten, niets innemen.
 • Alle andere medicatie mag u gewoonlijk nog innemen met een slok water tot 1 uur vóór opname. Bij twijfels over hart- en bloeddrukverlagende medicatie neemt u best contact op met uw arts en/of de dienst anesthesie van AZ Klina (+32 3 650 51 07).
 • Let op met pijnstillers. Neem geen aspirines tot 1 week vooraf. Bij hoofdpijn en dergelijke adviseren wij paracetamol.
 • Twijfels? Contacteer zeker uw arts!
Wat brengt u mee?

Voor uw inschrijving:

 • elektronische identiteitskaart
 • gegevens mutualiteit
 • gegevens hospitalisatieverzekering

Voor uw medisch dossier:

 • verwijsbrief huisarts, aanvraagformulier, ...
 • het ingevulde toestemmingsformulier voor anesthesie en sedatie (zie opnamedocumenten)
 • resultaten vooronderzoeken zoals bloeduitslag en hartfilm
 • röntgenopnamen als ze niet in ons ziekenhuis werden genomen
 • uw medicatie die u gewoonlijk gebruikt, best in originele verpakking

Voor u persoonlijk:

 • in te vullen verzekeringsformulieren, werkongeschiktheid,…
 • afleiding zoals lectuur… op alle kamers is TV, radio en draadloos internet voorzien
 • toiletgerief in beperkte mate
 • loszittende, comfortabele kledij
Wat brengt u beter niet mee?
 • Breng geen nagellak en make-up aan.
 • Geld hebt u niet nodig.
 • Horloge, ringen, piercings, juwelen en andere waardevolle voorwerpen laat u best thuis. Het ziekenhuis voorziet op elke kamer een kluis, maar is niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of schade.
 • Nachtkledij hebt u niet nodig.