Psychiatrisch dagcentrum

Het psychiatrisch zorgaanbod van AZ Klina breidt uit met een psychiatrisch dagcentrum. Met de zorgprogramma’s ‘angst en stemming’ en ‘afhankelijkheid’ trachten we een (her)opname op de PAAZ of in een psychiatrisch ziekenhuis te voorkomen en/of te verkorten. 

Contact

 • icoon Multidisciplinair team

  Artsen psychiatrie

   

  Hoofdverpleegkundige

  • Wouters Heidi

   

  Adjunct-hoofdverpleegkundige

  • Geudens Peter

   

  Psychologen

  • Aerts Jolien
  • Fierens Barbara
  • Rummens Tom

   

  Ergotherapeut

  • Lenie Maxine

   

  Danstherapeut

  • Berrebaane Sabrina

   

  Verpleegkundigen

  • De Baeck Karin
  • Swerts Linda

   

  Sociale dienst

  • Rottiers Sophie
  • Vermeir Sofie
 • icoon Werkwijze

  Een traject in het dagcentrum duurt zes weken. De patiënt volgt enkele dagen per week therapie; 's avonds gaat hij naar huis. Zo blijft hij in zijn eigen sociale context en houdt hij voeling met het dagelijkse leven. Tijdens een programma proberen we de patiënt te empoweren en herstelgericht te werken. We gebruiken hierbij cognitief gedragstherapeutische en systeemtherapeutische principes.

   

 • icoon Praktische informatie

  Wie komt in aanmerking?

  We bieden twee zorgprogramma's aan: 'angst en stemming’ en ‘afhankelijkheid’. Het psychiatrisch dagcentrum richt zich op: 
  •    personen met angst- en stemmingsstoornissen: 3 dagen per week
  •    personen met een afhankelijkheidsproblematiek aan alcohol, cannabis of medicatie (geen harddrugs): 2 dagen per week
  Met exclusie van minderjarigen, personen met een mentale beperking of een persoonlijkheidsproblematiek die op de voorgrond staat.
  Het psychiatrisch dagcentrum is er ook voor patiënten voor wie de stap van opname naar huis te groot is en die een verder traject willen aangaan. 

  Wat biedt het dagcentrum?

  •    Een gevarieerd aanbod van verbale en non-verbale therapie waarbij de patiënt intensief aan zichzelf werkt.
  •    Het programma is gebaseerd op gedragstherapie met oog voor de context van de patiënt. 
  •    Het programma is herstelgericht en gedragen door een multidisciplinair team.

  Hoe verloopt een programma van zes weken? 

  Het programma telt drie fases. We starten met de onthaalfase, die één week duurt en gericht is op kennismaking. In deze fase gaan we samen met de patiënt op zoek naar zijn waarden en doelen en wat hij belangrijk vindt in het leven. Dit doen we aan de hand van onder andere ACT-technieken, non-verbale, dans- en gesprekstherapie. 
  Na de onthaalfase volgt de behandelfase, die vier weken duurt. In deze fase gaan we op zoek naar hindernissen die de patiënt onderweg naar zijn waarden en doelen tegenkomt. We leren hoe positieve en negatieve gedachten toe te laten en er anders mee om te gaan. We reiken ook handvaten aan en stimuleren om deze in het dagelijks leven toe te passen. In deze fase wordt er gewerkt aan de hand van psycho-educatie, ACT-, dans- en non-verbale technieken.  
  De eindfase is gericht op evaluatie en afscheid en duurt één week. 

  Hoe kan je aanmelden?

  De patiënt wordt doorverwezen naar het dagcentrum door de psychiater, huisarts, psycholoog of na een opname. Wie wordt doorverwezen vanuit onze PAAZ, voert eerst een motivatiegesprek tijdens de opname. Wie van elders komt of wordt dooverwezen heeft eerst een intakegesprek bij een psycholoog. Aanmelden kan telefonisch op het nummer 03 650 50 73 (elke werkdag tussen 10.00u en 16.00u). Na een positief intakegesprek, start de patiënt in de volgende groep met een beschikbare plaats.

  Lees meer