Pijncentrumin AZ Klina

Het pijncentrum van AZ Klina behandelt acute en chronische (complexe) pijnproblemen.

Het secretariaat Pijncentrum / Anesthesie is bereikbaar via

+32 3 650 51 10 op: 

ma - do 9.00 - 17.00 u.

vrij 9.00 - 15.00 u. 

secretariaatpijnkliniek@klina.be

 

Deze medische dienst bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Pijnmanagement in AZ Klina

Het pijncentrum van AZ Klina behandelt zowel acute, subacute als chronische (langdurige) pijn. Het team bestaat uit algologen (anesthesisten-pijnspecialisten), verpleegkundig pijnconsulenten, verpleegkundigen en klinisch psychologen die multidisciplinair behandelen volgens een biopsychosociaal model.

Ons doel is om uw pijn te verminderen, uw levenskwaliteit te verbeteren en u te ondersteunen bij het opnieuw opnemen van uw dagelijkse activiteiten.

Hoe meten we uw pijn?

In AZ Klina meten we uw pijn met behulp van een cijfer. Er zal aan u op regelmatige basis gevraagd worden om een score van 0 tot 10 te geven om uw pijn uit te drukken. 0 Staat voor ‘geen pijn’ en 10 voor de ‘meest denkbare pijn’. Op basis van de door u gegeven score zal er beslist worden welke pijnmedicatie eventueel nodig is om uw pijn te behandelen.

Soorten behandeling

  • Medicamenteus: in de vorm van tabletten, via een inspuiting of pleisters
  • Niet medicamenteus: Warmte- of koude- applicatie, goede houding, hoogstand arm of been. Dit gebeurt vaak aanvullend op een medicamenteuze behandeling.

Lees uitgebreide info onder Behandeling in het pijncentrum

Aanspreekpunt pijn in AZ Klina

Bij complexere pijnsituaties kan uw behandelende arts advies vragen aan het Multi Disciplinair Algologisch Team, ook wel het pijnteam genoemd.
Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) streeft naar een ziekenhuisbreed pijnbeleid en wordt hierbij ondersteund door verpleegkundig pijnconsulenten, pijnpsychologen en artsen.
Het MAT fungeert als ziekenhuisbreed aanspreekpunt voor alle vragen van zorgverleners en/of patiënten inzake pijn, pijnevaluatie en pijnbehandeling.
Indien de pijn langdurig aanhoudt kunt u doorverwezen worden naar het MPC: Multidisciplinair Pijn Centrum.
 

Video omgaan met pijn