Pijncentrumin AZ Klina

Het pijncentrum van AZ Klina behandelt acute en chronische (complexe) pijnproblemen.

Het secretariaat Pijncentrum / Anesthesie is bereikbaar via

+32 3 650 51 10 op: 

ma - do 9.00 - 17.00 u.

vrij 9.00 - 15.00 u. 

secretariaatpijnkliniek@klina.be

 

Deze medische dienst bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Het pijncentrum van AZ Klina behandelt zowel acute, subacute als chronische (langdurige) pijn. Het team bestaat uit 5 algologen (anesthesisten-pijnspecialisten), 4 verpleegkundig pijnspecialisten, 4 verpleegkundigen en 2 klinisch psychologen die multidisciplinair behandelen volgens een biopsychosociaal model.

Bij pijn kan uw huisarts of specialist u doorverwijzen naar ons pijncentrum. 

  • Tijdens een eerste consultatie heeft u een uitvoerig gesprek met de arts en wordt u uitgebreid onderzocht.
  • Een vervolgconsultatie is korter. De ingestelde behandelingen worden geëvalueerd en/of aangepast.
  • Er kan ook een consultatie bij de psycholoog / verpleegkundige voorgesteld worden.

Het is belangrijk dat u de verwijzende brief (van huisarts of specialist) meeneemt alsook uw medicatielijst of onderzoeken die plaatsvonden buiten ons ziekenhuis (indien van toepassing op uw pijnproblematiek).

Samen met u zal er een behandelingsplan opgesteld worden en eventueel bijkomende onderzoeken gepland worden. Er wordt steeds ‘multidisciplinair’ behandeld, in nauwe samenwerking met fysische-en revalidatiegeneeskunde, neurochirurgie, orthopedie en onze pijnpsychologen.

Ons doel is om de pijn te verminderen, patiënten meer kwaliteit van leven te kunnen bieden alsook reïntegratie op de arbeidsmarkt.