RookstopbegeleidingTabakologie

Rookstopbegeleiding helpt u om te stoppen met roken. Het is nooit te laat. Op elke leeftijd loont het de moeite!
De rookstopbegeleiding is toegankelijk voor alle patiënten die in behandeling zijn bij een arts van AZ Klina en voor patiënten op verwijzing van hun huisarts. U brengt dan een verwijsbrief mee naar de consultatie.
foto_rookstop

+32 3 650 50 52

rookstop@klina.be
 

Raadpleging: 

  • Maandagnamiddag
  • Woensdagvoormiddag
  • Donderdagnamiddag
Deze medische dienst bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Professionele rookstopbegeleiding

Dat roken ongezond is, weet u ongetwijfeld. Stoppen met roken vermindert onder andere het risico op kanker, hartziekten en chronische long- en luchtwegenziekten.

Ex-rokers leven langer dan rokers. U heeft vast nog andere redenen om een rookstoppoging te willen ondernemen.

Het is nooit te laat om te stoppen met roken. Op elke leeftijd loont het de moeite om te stoppen!

Waarschijnlijk heeft u al verschillende keren overwogen om te stoppen met roken. Stoppen is niet eenvoudig maar zeker mogelijk! Stoppen met roken is, net als beginnen roken, een proces van gedragsverandering. Een proces dat vaak meerdere pogingen inhoudt. Laat u dus niet ontmoedigen als het u nog niet gelukt is! Uw slaagkansen worden verhoogd als u beroep doet op professionele rookstopbegeleiding. 

Naar een rookvrij leven

AZ Klina wil u helpen om de stap te zetten naar een rookvrij leven. De rookstopbegeleiding is toegankelijk voor alle patiënten die in behandeling zijn bij een arts van AZ Klina of worden verwezen door een arts van AZ Klina. Ook op verwijzing van uw huisarts kunt u de rookstopbegeleiding volgen. Breng dan een verwijsbrief mee naar de consultatie. Tijdens een individuele ontwenningsbegeleiding wordt u ondersteund bij het stoppen met roken. U wordt hierbij opgevolgd door een tabakoloog die nauw kan samenwerken met uw huisarts. 

De tabakoloog zal beoordelen hoe verslaafd u lichamelijk, psychologisch en gedragsmatig bent. Samen met u werkt de tabakoloog een strategie uit om te ontwennen. 

De combinatie van een juist rookstophulpmiddel, een goede motivatie en voldoende zelfvertrouwen voorspelt in grote mate het succes van uw rookstoppoging. 

Het is normaal dat uw zelfvertrouwen rond rookstop, aan het begin van de begeleiding, nog niet hoog is. Als u echter over enige motivatie beschikt, is het zinvol om een afspraak te maken.

Kosten vergoed door Vlaamse overheid

Het begeleidingsprogramma wordt vergoed door de Vlaamse overheid en is daardoor kosteloos voor u.

Heel wat mensen proberen op eigen kracht af te raken van hun rookverslaving. Stoppen met roken blijkt vaak erg zwaar te zijn zonder de juiste hulp of begeleiding. Een begeleiding of opvolging op uw maat zorgt ervoor dat de kans op een succesvolle rookstop aanzienlijk toeneemt.

AZ Klina kan u helpen om de stap te zetten naar een rookvrij leven. Het ziekenhuis biedt een individueel rookstopprogramma aan, gespreid over een drietal maanden waarbij u ondersteund wordt bij het stoppen met roken.

Dit programma wordt volledig vergoed door de Vlaamse overheid.