Opname infectie- en auto-immuunziektenin AZ Klina

Op de hospitalisatie afdeling infectie- en auto-immuunziekten kunnen patiënten worden opgenomen met complexe infectieziekten alsook infectieziekten die niet binnen één specifiek orgaandomein vallen (bv. aanslepende hoge koorts of vermagering) alsook patiënten met een bevestigde complexe infectie- of auto-immuunziekte, voor verdere diagnostiek en/of therapie. De aanpak gebeurt hierbij multidisciplinair, met een nauwe samenwerking tussen de diensten algemene inwendige, reumatologie en pneumologie. Sommige behandelingen voor ziekten die vallen binnen de algemene inwendige gebeuren ook in ons daghospitaal.

Tweemaandelijks vindt een multidisciplinair overleg systeemziekten plaats waarbij de complexe casussen uitgebreid besproken worden in aanwezigheid van een algemeen internist, reumatoloog, pneumoloog, nefroloog, gastro-enteroloog en klinisch bioloog.

Tweemaandelijks vindt het antibioticacomité plaats waarbij beslissingen worden genomen over het beleid op vlak van antibiotica binnen AZ Klina.