Geriatrisch dagziekenhuisin AZ Klina

Het geriatrisch dagziekenhuis heeft als doel de geriatrische patiënten zo lang mogelijk in optimale omstandigheden in de eigen woonomgeving (thuis of RVT) te laten functioneren en opnames in het acute ziekenhuis te vermijden of een ontslag te bespoedigen.
Geriatire

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Het geriatrisch dagziekenhuis is een opname van 1 dag. Ook geriatrische revalidatie wordt in het dagcentrum aangeboden.

U vindt het geriatrisch dagziekenhuis door route 89 te volgen.

Opname en medische opvolging

Opname kan alleen afgesproken worden door de huisarts of de verwijzende arts. Enkel na telefonisch overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige of geriater.

Elke patiënt wordt onderzocht door een geriater, samen met medewerkers van het multidisciplinaire team.

Alle onderzoeken vinden plaats in AZ Klina.

Bezoek

De aanwezigheid van familie of mantelzorgers is wenselijk, vooral bij geheugen problemen.

Verblijf

Het verblijf is mogelijk tussen 8.00 en 18.00 u. Er worden broodmaaltijden voorzien.

Breng zeker mee
  • Identiteitskaart
  • Brief van de verwijzende arts
  • Volledige medicatielijst
  • Medicatie die tijdens de dag ingenomen moet worden 
  • Telefoonnummer van contactpersonen