Fysische geneeskundein AZ Klina

Diagnose- en oppuntstelling locomotorische aandoeningen

Gewrichtsproblemen: 

Pijn in de gewrichten zoals schouder, heup,  kunnen verschillende oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken zijn artrose, artritis, overbelasting, ligament-, kruisband- en meniscusletsels

Spierpijn: 

Spierpijn kan veroorzaakt worden door een verrekking, een scheur, krampen, een tekort van bepaalde stoffen in de spier.

Peesproblemen: 

Peesproblemen kunnen veroorzaakt worden door een verrekking, een scheur, ontsteking, enz. Om de diagnose te stellen wordt er vaak gebruik gemaakt van echografie.

Zenuwproblemen: 

Indien u klachten ervaart zoals uitstralende pijn, tintelingen, voosheid of een veranderd gevoel, krachtsverlies in armen of benen dan kan u ook terecht op de dienst fysische geneeskunde en revalidatie. Dit wordt bevestigd aan de hand van een elektromyografie (EMG) onderzoek.

Rugpijn en nekpijn: 

Rug- en nekpijn kunnen heel wat verschillende oorzaken hebben. Uw arts Fysische geneeskunde zal de diagnose stellen en een op maat gemaakte behandeling voorstellen. Patiënten met meer complexe rug- en nekklachten komen in aanmerking voor een gemeenschappelijke evaluatie door de 'Spine Unit'. Het team van de 'Spine Unit' is een multidisciplinair team dat op een uniforme manier een diagnose stelt voor patiënten met rug- of nekklachten en hier een gepaste behandeling voor opmaakt.

Elektromyografie (EMG), SSEP, cryptotetanietest

Elektromyografie (EMG)

Bij het EMG-onderzoek worden aandoeningen van het zenuwstelsel en spieren opgespoord om zo tot een optimale therapeutische aanpak te komen.

U krijgt ter hoogte van de zenuwen kleine elektrische schokjes om de zenuwgeleiding na te kijken. Vervolgens zal uw arts enkele spieren aanprikken met een fijn naaldje om de elektrische activiteit in de spier te analyseren. Omdat de meting zowel in een ontspannen als opgespannen spier moet gebeuren, zal er tijdens dit onderzoek gevraagd worden bepaalde bewegingen te maken.
Volgende zaken kunnen worden opgespoord:

  • Is er een beschadiging van de zenuwwortel door discushernia of artrose?
  • Zijn er inklemmingen van de zenuwen t.h.v. de onderste of bovenste ledematen (zoals het polskanaalsyndroom)?
  • Ook meer algemene zenuwaantastingen in het kader van diabetes of nierinsufficiëntie worden opgespoord door middel van EMG-onderzoek.

Somato Sensorisch geëvoceerde Potentiale (SSEP) onderzoek

Dit onderzoek test de gevoelsbanen in uw lichaam. Er gebeurt een meting van de zenuwen van de armen/benen tot aan de hersenen. Er worden een aantal elektroden op uw lichaam geplakt. Vervolgens krijgt u een reeds kleine stroomprikkels ter hoogte van het te onderzoeken huidgebied, pols of enkel.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Zorg voor een goede algemene hygiëne.
  • Breng geen bodylotion of andere crèmes aan.
  • U hoeft niet te stoppen met uw medicatie. Breng uw arts wel op de hoogte als u bloedverdunners gebruikt.

Cryptotetanietest

Bij een cryptotetanietest wordt nagegaan of u een overprikkelbaarheid heeft van spieren en zenuwen. De meest voorkomende klachten zijn spierpijn, verspreide tintelingen en spierkrampen.  De test bestaat uit 3 fasen. Gedurende de eerste fase wordt er een bloeddrukmeter aangelegd ter hoogte van uw bovenarm. Na 10 minuten zal deze bloeddrukmeter worden afgelaten en zal de spieractiviteit worden gemeten m.b.v. een fijn naaldje ter hoogte van een spier in de hand. Vervolgens zal er gevraagd worden om te hyperventileren om te onderzoeken of dit uw klachten kan uitlokken.

Echografie en echogeleide infiltratie van het bewegingsstelsel

Echografisch onderzoek wordt gebruikt voor:

  • het in beeld brengen van gewrichten, pezen, ligamenten, spieren…
  • het infiltreren van gewrichten en pezen. Bij bepaalde aandoeningen kunnen infiltraties aangewezen zijn. Uw behandelende arts zal bepalen welk product het meest geschikt is. Door te infiltreren onder echografie kunnen we gerichter medicatie inspuiten.
Behandeling van spasticiteit met botulinetoxine (Botox)

Spasticiteit is een gevolg van een stoornis van het centrale zenuwstelsel (zoals bijvoorbeeld MS, herseninfarct, cerebral palsy, ) waarbij bepaalde spieren kunnen verkrampen. De gevolgen van een onbehandelde spasticiteit zijn pijn, een verminderde kracht en een verkorting van spieren met gevolgen voor wandelen, balans, evenwicht…

Door middel van infiltraties worden de aangetaste spieren van de armen of de benen ingespoten met botulinetoxine. Hierdoor ontspannen de spieren. Indien er een goed resultaat bereikt wordt, kan er besproken worden om deze inspuitingen te herhalen na 3 maanden.

Sportgeneeskunde

Wij diagnosticeren sportgerelateerde aandoeningen en helpen dus zowel recreatieve, competitieve als elitesporters en G-sporters bij hun herstel. Kortom zorgen wij voor de diagnose en begeleiding van sportblessures, alsook de preventie ervan.

Extracorporeal Shockwavetherapie (ESWT) bij chronische peesaandoeningen met kalkvorming

Voor deze behandeling maken we gebruik van geluidsgolven. Hiermee behandelen we chronische peesaandoeningen aan de elleboog (tennis- of golferselleboog), schouder, heup (trochanter), lies (adductoren peessyndroom), knie (patellapees), enkel (achillespees) en hiel (fasciitis plantaris).
De schokgolven stimuleren de aanmaak van nieuwe bloedvaten en groeifactoren en kunnen ook verkalkingen in een pees verbrijzelen.

Zie ook informatiebrochure ESWT

Mobiliteitshulpmiddelen, bandage, steunzolen

In samenwerking met een bandagist bekijken we de mogelijkheden die kunnen helpen bij de revalidatie van de patiënt. Het kan gaan om bandage, brace, voetheffer, prothese, orthesen, steunhulpen (krukken en rollator), steunzolen, en orthopedische schoenen.