Cardiale revalidatiein AZ Klina

Toestel cardiale revalidatie

Cardiale revalidatie is een essentieel deel van de behandeling na een acuut cardiaal probleem. AZ Klina is een erkend cardiaal revalidatiecentrum, waardoor u recht hebt op terugbetaling van deze multidisciplinaire zorg.

Essentieel na een acuut cardiaal probleem

Cardiale revalidatie is een essentieel deel van de behandeling na een acuut cardiaal probleem. AZ Klina is erkend onder nummer 7.82.148.60. U heeft hierdoor recht op terugbetaling van deze multidisciplinaire zorg.

Of u nu een stent kreeg, een hartoperatie onderging of werd opgenomen wegens hartfalen, uw behandeling stopt niet na de acute aanpak. We trachten ervoor te zorgen dat zich op lange termijn geen nieuwe hartproblemen voordien.

Hiervoor is cardiale revalidatie een ideale structuur waarbinnen de juiste zorg op maat kan worden aangebonden. Meestal ligt de nadruk op fysieke training en verbeteren van uw conditie.  Daarnaast is er ruimte om te streven naar optimale controle van uw cardiovasculaire risicofactoren (hoge bloeddruk, roken, verhoogd cholesterol, diabetes). Er is aandacht voor psychologische begeleiding. Hoe gaat u om met uw hartprobleem ? Spelen stress en depressie een rol. Ook het sociale luik krijgt aandacht (regelen van tussenkomst via mutualiteit, ondersteuning voorzien in de thuissituatie, …). Er worden infosessies gegeven door de revalidatiearts, door de psycholoog en door de diëtist.

Op deze manier wordt een geïndividualiseerd pakket van totaalzorg aangeboden. Uw behandelend cardioloog zal met u bespreken of u in aanmerking om deel te nemen aan de cardiale revalidatie te volgen.

Wat is cardiale revalidatie?

Cardiale Revalidatie houdt in dat de hartpatiënt met een multidisciplinaire aanpak wordt begeleid. Het fysieke aspect van de revalidatie staat hierbij centraal, maar er wordt tevens gestreefd naar een maximale controle van alle cardiovasculaire risicofactoren. Verder worden ook psychologische begeleiding en sociale ondersteuning voorzien waar nodig.

Al tijdens de opname in het ziekenhuis wordt gestart met dit revalidatieprogramma. Dit wordt nadien voortgezet, waarbij de begeleiding zal worden aangepast aan uw individuele mogelijkheden en noden.

Fysieke training

Op basis van een ergospirometrie (= een fietstest met masker) wordt voor elke patiënt een individueel trainingsprogramma opgesteld. Dit bestaat uit een aerobe uithoudingstraining op basis van hartslag of een vaste weerstand en wordt aangevuld met krachttraining. De training is een groepstraining, waarbij eenieder maximaal traint volgens de eigen mogelijkheden.

Controle van cardiovasculaire risicofacturen

Door de intense begeleiding is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van bloeddruk en hartritme. Zo nodig zal de medicatie worden aangepast in overleg met uw behandelende cardioloog en/of uw huisarts. Verder streven we naar totale rookstop. Tevens is er aandacht voor de vet- en cholesterolinname. Hierbij wordt de diëtist betrokken die persoonlijk advies kan geven over uw eetgewoonten.

Psychologische begeleiding

Meermaals zien we psychologische problemen bij onze hartpatiënten. Leren omgaan met de ziekte is niet vanzelfsprekend. Symptomen van angst tot zelfs depressie kunnen optreden. Dit kan leiden tot sociaal isolement, relationele en/of professionele problemen. Daarom wordt aan elke patiënt een vragenlijst gegeven. Op basis van deze vragenlijst zal onze psychologe u geheel vrijblijvend aanspreken en begeleiding aanbieden. Zo nodig kan na de revalidatie een doorverwijzing worden voorgesteld.

Sociale begeleiding

  • Mogelijkheden voor tussenkomst in transportkosten door uw mutualiteit;
  • Optimalisatie van de thuiszorg;
  • Begeleiding bij het hernemen van beroepsactiviteiten;
  • Het bekomen van aangepast werk, ...

U kunt geconfronteerd worden met praktische problemen waar onze medewerkers van de sociale dienst graag samen met u een oplossing voor zoeken. Er zullen tijdens de revalidatie informatiesessies over de hierboven vermelde onderwerpen worden georganiseerd. Hierop nodigen wij u en uw partner van harte uit. Tijdens uw training verneemt u wanneer deze informatiesessies plaatsvinden. Onze dienst is een erkende dienst Cardiale Revalidatie (erkenningsnr. 7.82.148.60), waardoor onze patiënten aan bepaalde criteria moeten voldoen om te mogen revalideren. Revalidatie is dan ook enkel mogelijk op voorschrift van, of in overleg met de behandelende cardioloog. De revalidatie kan maar worden gestart tijdens een hospitalisatie op de dienst Cardiologie. Het programma loopt af ten laatste 6 maanden na de hospitalisatie en kan niet worden verlengd. Om het succes van het programma te garanderen raden wij u aan om zo weinig mogelijk trainingssessies te missen.

Praktisch

De eerste keer dat u komt revalideren, laat u zich inschrijven aan de inschrijvingsloketten, links als u het ziekenhuis binnenkomt. U krijgt een kaartje met info hoe de afdeling Cardiale Revalidatie te bereiken. Vanaf de tweede keer moet u zich niet meer laten inschrijven en begeeft u zich rechtstreeks naar de revalidatiezaal. Dit betekent dat u vanaf de tweede keer met de wagen via de inrit Spoedgevallen kunt binnenrijden en uw wagen kunt parkeren ter hoogte van het nieuwe gebouw voor Radiotherapie i.p.v. op de gewone grote bezoekersparking. Wij vragen u om in sportkledij naar de revalidatiezaal te komen met een handdoek en een flesje water. Een kastje om waardevolle spullen op te bergen is voorzien. De eerste keer brengt u ook uw medicatielijst mee. U hoeft zeker niet nuchter te zijn wanneer u komt trainen, tenzij er een bloedafname zou zijn gepland.