Patiëntveiligheidsdoelenin AZ Klina

Een van de belangrijkste kenmerken van een kwaliteitsvolle zorg, is een veilige zorg. Een veilige zorg staat voor het voorkomen van schade of letsel ten gevolge van de ontvangen zorg of verblijf in ons ziekenhuis.

Alle medewerkers en artsen van AZ Klina nemen voorzorgmaatregelen om ongevallen/incidenten en hieruit voortvloeiende schade te voorkomen en/of beperken.
In uitzonderlijke en duidelijk afgebakende situaties, nemen we daarom beschermende maatregelen.

AZ Klina legt de nadruk op 6 patiëntveiligheidsdoelen:

1. Een nauwkeurige patiëntidentificatie
Polsbandje AZ Klina

Elke patiënt die in AZ Klina opgenomen wordt of op consultatie komt, krijgt een identificatiebandje om de pols. Dit bandje geeft aan wie je bent.

Onze medewerkers en artsen vragen regelmatig uw naam en geboortedatum. Of ze controleren deze gegevens via uw identificatiebandje. Soms voert men beide controles uit. 

De richtlijn “patiëntidentificatie” van AZ Klina vereist immers dat elke handeling in het ziekenhuis voorafgegaan wordt door een correcte identificatie van de patiënt.  Dit geldt voor het inschrijven, het uitvoeren van onderzoeken, het toedienen van medicatie, transport naar een andere dienst of ziekenhuis, … tot en met het ontslag. Met een nauwkeurige patiëntidentificatie worden vergissingen vermeden! 

2. Efficiënte / Veilige communicatie tussen zorgverstrekkers
SBAR

Zeker bij mondelinge communicatie bestaat een risico op vergissingen, zowel bij de boodschapper, als bij de ontvanger. De richtlijn “efficiënte/veilige communicatie” van AZ Klina stelt dat mondelinge overdracht van klinische informatie op een gestandaardiseerde wijze dient te gebeuren. 
Hiervoor gebruiken we de SBAR-methodiek.  

Daarnaast moeten ontvangers van mondelinge boodschappen de ontvangen informatie 

 1. opschrijven, 
 2. herhalen en 
 3. vragen te bevestigen dat deze correct begrepen is. 

Dit is de zogenaamde “write-read back-confirm”. 

3. Veilig gebruik van hoog-risico medicatie
lookalike_soundalike

Uiteraard moet elke patiënt ten allen tijden de juiste medicatie, in de juiste dosering en op het juiste tijdstip ontvangen. 

Voor bepaalde groepen geneesmiddelen treft AZ Klina extra beveiligingsmaatregelen, bv. bij zogenaamde look alikes en sound alikes geneesmiddelen

Bij look alikes en sound alikes geneesmiddelen is het risico op verwisseling groter door gelijkenis van verpakking, etikettering, naambeeld (look alike) of uitspraak (sound alike). Er wordt gewerkt aan een beleid om vergissingen zo veel mogelijk uit te sluiten. Het betreft producten die - bij vergissingen – zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de patiënt. 

De richtlijn “hoog-risico medicatie” vergt extra voorzorgsmaatregelen bij opslag en gebruik van deze producten. 

Voorbeeld sound alike medicatie: Lamictal en Lamisil: een geneesmiddel tegen schimmelinfectie en medicatie tegen epilepsie hebben productnamen die op elkaar gelijken.

4. Veilige heelkunde
veilige_heelkunde

Medewerkers en artsen volgen strikte procedures  zodat  de juiste ingreep bij de juiste patiënt en op de juiste plaats wordt uitgevoerd. 

De richtlijn “veilige heelkunde” van AZ Klina vereist het gebruik van de Safe Surgery Checklist. Deze loodst het heelkundig team doorheen de noodzakelijke veiligheidscontroles: voor, tijdens en na de chirurgische ingreep. 

5. Correcte handhygiëne

Een correcte handhygiëne is de eenvoudigste en meest doeltreffende manier om overdracht en verspreiding van microben te vermijden. Medewerkers en artsen van AZ Klina respecteren de internationale voorschriften voor een goede handhygiëne:

 1. ze dragen geen ringen, armbanden of polshorloges
 2. de nagels zijn kort en niet gelakt
 3. ze dragen kledij met korte mouwen. 

Daarnaast zijn er duidelijke richtlijnen voor ontsmetting van de handen en gebruik van handschoenen.  

Het team Ziekenhuishygiëne staat in voor de preventie van zorginfecties in het ziekenhuis en houdt toezicht op de toepassing van de richtlijnen met betrekking tot handhygiëne.

Wenst u meer info over handhygiëne? Neem een kijkje op https://www.ubentingoedehanden.be

6. Preventie van valincidenten

Een val kan overal gebeuren, op straat, thuis, op het werk, tijdens het sporten, ...  maar we zien het liever niet gebeuren tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis. Terwijl het risico op vallen dan net verhoogt: een vreemde omgeving, emoties of verwarring, onveilig schoeisel, medicatie die u niet gewend bent …  Dit geldt des te meer voor onze oudere patiënten. De richtlijn “valpreventie” van AZ Klina verzekert dat elke patiënt die in AZ Klina opgenomen wordt of op consultatie komt, gescreend wordt op het risico tot vallen, waarna de nodige maatregelen getroffen worden. 

Helaas kunnen we valincidenten nooit helemaal uitsluiten. Integendeel, valincidenten staan en blijven de nummer 1 onder de incidenten die binnen ziekenhuizen plaatsvinden:

Wat kunt u zelf doen? Enkele tips:

 • Draag veilige en gesloten schoenen  of pantoffels
 • Vermijd bruuske bewegingen
 • Zorg dat de uitstapkant van het bed zo veel mogelijk vrij is.
 • Zorg dat er voldoende licht is
 • Aarzel niet om hulp te vragen aan verpleging of medewerkers.