Fixatie / dwangmaatregelen

Onder fixatie of vrijheidsbeperkende maatregelen verstaat men elk middel dat hetzij direct, hetzij indirect bij een individu wordt toegepast met als doel diens bewegingsvrijheid te beperken (Gallinagh et al., 2001).

 

AZ Klina hanteert een fixatiearm beleid. Dit wil zeggen dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en fysieke fixatiemiddelen (bijvoorbeeld gordels, bedsponden, …) in het bijzonder, altijd een laatste keuze is. Deze maatregelen worden enkel toegepast wanneer het gedrag van de patiënt een gevaar is voor zichzelf of voor anderen én we geen alternatieve maatregelen voorhanden hebben.

Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen gebeurt altijd na overleg met en goedkeuring door de patiënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, en wordt uitvoerig gemotiveerd en gedocumenteerd in het patiëntendossier.