Spoedgevallen (Urgentiegeneeskunde)

Op de dienst spoedgevallen of urgentiegeneeskunde in AZ Klina worden acute medische problemen kwalitatief en efficiënt opgevangen en behandeld. U komt naar onze dienst na verwijzing door een huisarts of specialist of via de oproep 100.

 

 

Contact