Revalidatie campus De Mick (De Mick - revalidatie)

Revalidatie - Campus De Mick maakt deel uit van het AZ Klina ziekenhuis en heeft 122 bedden.

 

Revalidatie - campus De Mick:

Papestraat 30
2930 Brasschaat 

 

Contact

 • icoon Patiënteninformatie

  De Mick beheert 122 ziekenhuisbedden. Afhankelijk van de ziekte, aandoening of ingreep waarvoor u komt revalideren, wordt u verzorgd op hiervoor gespecialiseerde afdelingen:

   

  De afdelingen Neurologie

  Op de neurologie-afdelingen van De Mick verzorgt en behandelt men aandoeningen van het zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).  Onder de neurologie afdelingen vindt u 3 specialisaties terug:

  • Stabilisatie en revalidatie bij degeneratieve neurologische aandoeningen MS  (Multiple Sclerose) en ALS (Amyotrofe Lateraal Sclerose). De Mick is erkend binnen de RIZIV-conventie MS/ALS, en verzorgt eveneens de coördinatie van het Antwerpse Zorgnetwerk MS/ALS.

  • Zorg en revalidatie van (ex) coma patiënten die zich in een PNVS (persisterende of aanhoudende neurovegetatieve status) of MRS (minimaal responsieve status) bevinden. De Mick is een erkend expertisecentrum binnen het Zorgnetwerk COMA.

  • Herstel en revalidatie van hersenletsel en na een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident).

   

  De Locomotorische afdeling

  Het team verzorgt en behandelt patiënten met traumatische of chirurgische letsels aan het bewegingsapparaat (beenderstelsel en de spieren). Hier herstelt en revalideert u na een orthopedische ingreep, bijvoorbeeld na het plaatsen van een heupprothese,  knie- of schouderprothese,  na amputatie van een lidmaat, of na een ongeval met (meervoudige) breuken.

   

  De Chronische afdeling

  Het gespecialiseerde team verzorgt personen die lijden aan langdurige of chronische aandoeningen, zoals hartfalen, chronisch longlijden, kanker, ….  Hier herstelt en revalideert u na een zware ziekte of een ingrijpende behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie, een chirurgische ingreep, transplantatie, …