Verblijfsafdeling Neonatologiein AZ Klina

Op de neonatale afdeling worden pasgeborenen opgenomen indien na de geboorte nauwkeurige observatie nodig is of indien bijzondere zorgen nodig zijn, zoals premature baby’s vanaf de postmenstruele leeftijd van 32 weken of baby’s met een erg laag geboortegewicht. De opname gebeurt in nauw overleg met de dienst verloskunde van AZ Klina en met de Neonatale intensieve afdeling van het UZA, het Sint-Augustinus ziekenhuis, ZNA en UZ Gasthuisberg.
foto_materniteit
Deze afdeling bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Team Neonatologie

Het team bestaat uit kinderartsen, adjunct verantwoordelijke, verpleegkundigen, sociaal medewerker ...