Spoedin AZ Klina

Op de dienst spoed of urgentiegeneeskunde in AZ Klina worden levensbedreigende en spoedeisende medische problemen kwalitatief en efficiënt opgevangen en behandeld.

Heeft u dringende hulpverlening nodig?

 • Voor dringende problemen belt u 112 of komt u zelf naar de dienst spoed. 
 • Voor minder dringende problemen neemt u contact op met uw huisarts.

Wanneer onthaal spoed bellen?

 • U bent recent op spoed geweest en u heeft nog een aanvullende medische vraag.
 • Voor algemene medische vragen kan u telefonisch niet terecht op de dienst spoed. Voor dringende problemen belt u 112 of komt u zelf naar spoed. Voor minder dringende problemen neemt u contact op met uw huisarts.

Wat brengt u mee naar spoed?

 • Mee te nemen:
  • Identiteitskaart
  • Lijst van uw thuismedicatie
 • Bereid u voor op volgende vragen:
  • Waar bent u allergisch aan en welke reactie doet u bij blootstelling hieraan?
  • Wanneer is uw laatste booster voor Tetanus toegediend geweest?
  • Welke onderliggende ziekten of aandoeningen hebt u?
  • Welke medicatie neemt u  (aantal milligram en aantal keer per dag) ?

Wanneer kunt het secretariaat spoed bereiken?

Het secretariaat spoed: is telefonisch bereikbaar via het onthaal (tijdens kantooruren) of per mail: secretariaatspoedgevallen@klina.be

 • Bij vragen over attesten voor werkonbekwaamheid, verzekering, politie, sociaal verlof, sport of school.  
 • Onze dienst spoed werkt uitsluitend met eigen elektronisch opgestelde attesten.

Huisartsenwachtpost Noordrand

Hier kunt u terecht van vrijdag 19.00 tot maandag 8.00 u.

Op feestdagen: dag voor de feestdag van 19.00 tot dag na de feestdag 8.00 u.

Contact via: + 32 3 650 52 53 of info@hwpnoordrand.be

www.hwpnoordrand.be

Tandarts van wacht

Telefonisch contact via: 0903 39969,

www.tandarts.be/wachtdienst

Apotheek van wacht

Antigifcentrum

Telefonisch contact via: 070 245 245