Cardiaal nazicht: algemeenin AZ Klina

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Wat houdt een algemeen cardiaal nazicht in?

Wanneer u op raadpleging komt bij uw cardioloog, vragen wij u om een medicatielijst en indien mogelijk een recente bloedafname mee te brengen. Uw arts zal met u een gesprek hebben over uw klachten en bijkomende vragen stellen. Daarna zal de arts u onderzoeken en uw bloeddruk nemen. Aansluitend worden een elektrocardiogram en een echocardiografie genomen. Tot slot kan u, afhankelijk van uw klacht en de bevindingen van de eerdere onderzoeken, gevraagd worden om een fietsproef te doen.  Op het einde van de raadpleging zullen de resultaten met u worden besproken. Eventuele bijkomende onderzoeken en een eventuele controleraadpleging worden afgesproken.

Electrocardiogram (ECG)

Bij het nemen van een ECG of ‘hartfilmpje’ worden elektroden geplaatst ter hoogte van beide armen en benen om de elektrische activiteit van het hart te registreren. Dit geeft informatie over allerlei aandoeningen. Voor het nemen van een ECG is geen voorbereiding nodig.

Ergometrie

Bij een inspanningsproef worden elektroden op de borst gekleefd om continu het ECG te monitoren. Ook een bloeddrukmeter ter hoogte van de bovenarm wordt aangehangen. Met een inspanningsproef kan de cardioloog een beeld krijgen van het verloop van hartritme, bloeddruk en van de maximale inspanningscapaciteit. Door het continu volgen van het ECG kan er gekeken worden of er tijdens of na de test zuurstoftekort ter hoogte van de hartspier optreedt, wat op een vernauwing van de kransslagaders zou kunnen wijzen.