BotmetingBotdensitometrie (BMD of DEXA)

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Botmeting

Een botdensitometrie of botmeting is een meting van de botmineraaldichtheid waarbij de hoeveelheid kalk in uw botten gemeten wordt. Dit om osteoporose te bestuderen.