Dr. Patricia CrynsAlgemene Gynaecologie - Verloskunde

Patricia_Cryns
Verhinderd voor uw afspraak? Annuleer tijdig via bovenstaand nummer.
Deze zorgverlener bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Raadpleging

Dinsdag
9:00 - 12:00 (onpare weken)
-
Donderdag
9:30 - 13:00
13:30 - 15:45

Dr. Patricia Cryns is niet geconventioneerd.

Info over burgerlijke aansprakelijkheid leest u hier.

Voorstelling

Dr. Patricia Cryns heeft haar geneeskunde opleiding volbracht aan de Universiteit Antwerpen. Ze studeerde af als Gynaecoloog in 2003. Tijdens haar opleiding ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor hoog risico obstetrie en foetale geneeskunde. Ze besloot dan ook om zich nog verder te bekwamen in deze subspecialisatie in het Erasmus MC te Rotterdam, waar Dr. Cryns gedurende 1 jaar op de afdeling hoog risico obstetrie en prenatale diagnostiek werkte. Verder behaalde ze een tweejarige interuniversitaire opleiding Prenatale echografie en Foetale geneeskunde. In 2021 verwierf ze het certificaat ‘ICH Good Clinical Practice’. Met haar kennis en ervaring bouwde ze in AZ Klina aan een goed opgeleid team van vroedvrouwen en assistenten en een modern centrum voor prenatale begeleiding en verloskunde. Verder maakt ze ook deel uit van het team dat algemene gynaecologie uitoefent.

Naast deze passie heeft ze een druk gezin met vier kinderen en een viervoeter. In haar vrije tijd is ze een fervent hardloopster.