Bezoekverbod

In ons ziekenhuis geldt een bezoekverbod. We doen dit om onze patiënten en medewerkers optimaal te beschermen. Bezoek is niet meer toegelaten, met uitzondering van:

  • Pediatrie: ouders (of voogden) van minderjarigen mogen altijd bij hun kind blijven.
  • Materniteit en neonatologie: de partner (zonder kinderen) mag op bezoek komen tussen 10.00u en 20.00u en mag blijven overnachten. Binnen- en buitengaan wordt tot een minimum beperkt.
  • Revalidatie, campus De Mick: bezoek wordt beperkt toegelaten in de leefruimtes en is altijd op afspraak.
    Neem hiervoor contact op met de afdeling (1 bezoeker per patiënt per week).
  • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: neem contact op met de arts.

Een begeleider is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan:

  • De patiënt is jonger dan 18 jaar.
  • De patiënt heeft dementie of een mentale beperking.
  • Bij prenatale consultaties mag de partner meekomen.
  • Bij een slechtnieuwsgesprek (advies arts).

 

Vertegenwoordigers

Bezoek van vertegenwoordigers van farmaceutische of andere firma's wordt niet toegelaten, tenzij noodzakelijk (bv. bij het assisteren van een chirurgische ingreep). CRA's van studies en woonzorgcentra worden toegelaten.

 

Bezoekuren bij normale werking van het ziekenhuis

Algemene bezoekuren

elke dag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

Intensieve zorgen en Stroke Unit

elke dag van 15 tot 15.30 u en van 19.30 tot 20 u, max. twee bezoekers per bezoekperiode

Materniteit

elke dag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

Neonatologie

elke dag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

altijd onder begeleiding van ouder(s), maximum 30 minuten per bezoekperiode, aaneensluitend

Pediatrie

ouders (behalve bij rooming in)

elke dag van 7 tot 21 u

bezoek vanaf 14 jaar van 15 tot 20u

broertjes, zusjes na overleg arts

Psychiatrie

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30 tot 20 u

woensdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u