Bezoekregeling

Bezoekregeling vanaf 18 mei 2022

Algemene regeling campus Klina en campus De Mick

Patiënten kunnen bezoek ontvangen op 2 momenten van de dag, telkens maximaal 2 personen.

  • 14u tot 16u
  • 18u tot 20u
  • Dit voor zowel weekdagen, weekends en feestdagen.

Voorwaarden:

  • Bezoekers hebben geen Covid-symptomen.
  • Bezoekers houden voldoende afstand van de patiënt en dragen een mondneusmasker, zowel in de algemene ruimtes als bij de patiënt op de kamer.
  • Afdelingen met afwijkende of aanvullende bezoekregels:

Materniteit

  • De partner kan onbeperkt op bezoek komen. Daarnaast maximaal 2 bezoekers per tijdslot.

Neonatologie

  • Ouders mogen onbeperkt op bezoek. Daarnaast is bezoek niet toegelaten.

Pediatrie

  • Ouders (of voogden) van minderjarigen kunnen altijd bij hun kind blijven. Daarnaast maximaal 2 bezoekers per tijdslot.

Intensieve zorgen en stroke unit

  • Bezoek wordt in tijd beperkt tot maximaal 2 bezoekers, 2 x een half uur per patiënt.

 

Campus Coda en campus De Mick De Lotus hebben specifieke bezoekafspraken.

 

Richtlijnen voor begeleiding van patiënten

Er is 1 begeleider per patiënt toegestaan voor spoed en polikliniek, bij opname en ontslag in de daghospitalen en verblijfsafdelingen. De begeleider kan bij de patiënt blijven gedurende de dagopname/dagbehandeling.

Brengen en ophalen van goederen van patiënten

Dit gebeurt door de bezoekers tijdens de bezoekuren. Voor patiënten die geen bezoek mogen ontvangen, worden de goederen afgezet bij de verpleegpost van de afdeling.

Vertegenwoordigers

Bezoek van vertegenwoordigers is toegelaten op afspraak.

 

----------------------------------------------------------------

Bezoekuren bij normale werking van het ziekenhuis

Algemene bezoekuren campus Klina 

elke dag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

Intensieve zorgen en Stroke Unit

elke dag van 15 tot 15.30 u en van 19.30 tot 20 u, max. twee bezoekers per bezoekperiode

Materniteit

elke dag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

Neonatologie

elke dag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

altijd onder begeleiding van ouder(s), maximum 30 minuten per bezoekperiode, aaneensluitend

Pediatrie

ouders (behalve bij rooming in)

elke dag van 7 tot 21 u

bezoek vanaf 14 jaar van 15 tot 20u

broertjes, zusjes na overleg arts

Psychiatrie

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30 tot 20 u

woensdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 17 u en van 18.30 tot 20 u

Algemene bezoekuren campus De Mick

Week- en weekenddagen van 14u tot 20u

Update: 11 10 2021