Bezoekregeling

Kom je op bezoek? We vragen je om deze voorzorgsmaatregelen te respecteren:

 • Check hier online in voor je naar het ziekenhuis komt. Dit doe je maximum 48 uur vooraf.
 • Draag steeds een eigen mondneusmasker, ook tijdens het bezoek op de kamer, zeker wanneer ziekenhuismedewerkers of artsen in de kamer aanwezig zijn. Raak enkel de lintjes aan en ontsmet je handen voor en na het aanraken van het masker. Een FFP2-masker met ventiel is niet toegestaan.
 • Handschoenen zijn niet toegestaan.
 • Ontsmet je handen aan de hoofdingang.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Ontsmet je handen bij het binnen- en buitengaan van de kamer.
 • Ben je verkouden of heb je griepsymptomen? Dan mag je het ziekenhuis niet betreden.

Algemene regeling voor bezoek aan verblijvende patiënten

 • Elke patiënt mag één bezoeker (18 jaar of ouder) per dag ontvangen.
 • Elke bezoeker mag één kind meebrengen (jonger dan 18 jaar).
 • Bezoekuren:
  • op weekdagen: van 18u tot 20u
  • in het weekend en op feestdagen: van 14u tot 16u
 • Bezoek blijft op de kamer.

Afwijkende of aanvullende regels

Pediatrie

 • Ouders (of voogden) van minderjarigen kunnen altijd bij hun kind blijven. Zij mogen ook één kind meebrengen. Het kind moet ouder zijn dan 14 jaar, tenzij de arts toestemming geeft.
 • Andere bezoekers zijn niet toegelaten.

Materniteit en neonatologie

 • De partner mag onbeperkt op bezoek komen en mag één kind meebrengen.
 • Andere bezoekers zijn niet toegelaten.

Intensieve zorgen

Bezoek wordt in tijd beperkt tot maximum een halfuur bij de patiënt.

Revalidatieafdeling campus De Mick

 • Zelfde bezoekuren als campus Klina.
 • De bezoeker gaat via de hoofdingang en via de middelste lift naar de afdeling.
 • De bezoeker registreert zich bij de verpleegpost.

Palliatieve afdelingen Coda, De Lotus en kritieke patiënten

 • Elke patiënt mag maximimum 2 bezoekers (minimum 18 jaar) per dag ontvangen.
 • De bezoeker meldt zich aan op de afdeling.

Daghospitaal (chirurgisch, oncologisch, internistisch)

Bezoekers zijn niet toegelaten.

Covid-19-patiënten

Bezoekers zijn niet toegelaten, met uitzondering van patiënten in eindelevensfase.

Begeleider van patiënt

Consultatie: de patiënt komt alleen. Indien noodzakelijk (minderjarig, hulpbehoevend, taalprobleem, partner bij prenatale consultaties, ...) is 1 begeleider toegestaan. 

(Dag-) opname: een begeleider is niet toegestaan. Uitzonderingen: 

 • patiënt is jonger dan 18 jaar
 • patiënt heeft dementie of mentale beperking

Vertegenwoordigers

Bezoek van vertegenwoordigers van farmaceutische of andere firma's wordt nog niet toegelaten, tenzij noodzakelijk (bv. bij het assisteren van een chirurgische ingreep). CRA's van studies en woonzorgcentra worden toegelaten.

 

Bezoekuren bij normale werking van het ziekenhuis

Algemene bezoekuren

elke dag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

Intensieve zorgen

elke dag van 15 tot 15.30u en van 19.30 tot 20u

Materniteit

elke dag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

Neonatologie

elke dag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

altijd onder begeleiding van ouder(s), maximum 30 minuten per bezoekperiode, aaneensluitend

Pediatrie

ouders (uitgezonderd rooming in)

elke dag van 7 tot 21u

bezoek vanaf 14 jaar van 15 tot 20u

broertjes, zusjes na overleg arts

Psychiatrie

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30 tot 20u

woensdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u