Bezoekverbod vanaf 21 oktober 2020

 

​Vanaf 21 oktober 2020 geldt een bezoekverbod. We doen dit om onze patiënten en medewerkers optimaal te beschermen én de reguliere zorg zo lang mogelijk te vrijwaren. Bezoek is niet meer toegelaten, met uitzondering van:

  • Geriatrie: bezoek is in beperkte mate op gestructureerde wijze toegestaan, vanaf de zevende dag van opname of op aangeven van de behandelende arts.
  • PAAZ: bezoek is in beperkte mate op gestructureerde wijze toegestaan, vanaf de zevende dag van opname of op aangeven van de behandelende arts.
  • Pediatrie: ouders (of voogden) van minderjarigen mogen altijd bij hun kind blijven.
  • Materniteit en neonatologie: de partner (zonder kinderen) mag op bezoek komen tussen 10.00u en 20.00u en mag blijven overnachten. Binnen- en buitengaan wordt tot een minimum beperkt.
  • Campus De Mick: bezoek is in beperkte mate toegestaan op medische indicatie.
  • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase: neem contact op met de arts.

Een begeleider is slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan:

  • De patiënt is jonger dan 18 jaar.
  • De patiënt heeft dementie of een mentale beperking.
  • Bij prenatale consultaties mag de partner meekomen.
  • Bij een slechtnieuwsgesprek (advies arts).

 

Vertegenwoordigers

Bezoek van vertegenwoordigers van farmaceutische of andere firma's wordt niet toegelaten, tenzij noodzakelijk (bv. bij het assisteren van een chirurgische ingreep). CRA's van studies en woonzorgcentra worden toegelaten.

 

Bezoekuren bij normale werking van het ziekenhuis

Algemene bezoekuren

elke dag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

Intensieve zorgen

elke dag van 15 tot 15.30u en van 19.30 tot 20u

Materniteit

elke dag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

Neonatologie

elke dag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

altijd onder begeleiding van ouder(s), maximum 30 minuten per bezoekperiode, aaneensluitend

Pediatrie

ouders (uitgezonderd rooming in)

elke dag van 7 tot 21u

bezoek vanaf 14 jaar van 15 tot 20u

broertjes, zusjes na overleg arts

Psychiatrie

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18.30 tot 20u

woensdag, zaterdag en zondag van 14.30 tot 17u en van 18.30 tot 20u

Stroke Unit

elke dag van 15 tot 15.30u en van 19.30 tot 20u, met een maximum van twee bezoekers