Een jaar Zorgpunt Grens

AZ Klina brengt zorg dicht bij inwoners van Essen.
Zorgpunt Grens

Zorgpunt Grens in Essen is ondertussen een goed gekende plek geworden. Mensen uit de regio kunnen er terecht voor een aantal consultaties en behandelingen waarvoor ze vroeger helemaal naar ons ziekenhuis in Brasschaat moesten komen. Sinds kort heeft ook de 112-ziekenwagen zijn standplaats in het Zorgpunt.

Mensen uit de regio hebben hun weg gevonden naar het Zorgpunt Grens in Essen. In een jaar tijd gingen er maar liefst meer dan 2000 consultaties door. Daarmee zijn AZ Klina, de regionale eerstelijnszorg en het Essense gemeentebestuur dan ook in hun opzet geslaagd. Samen wilden wij er, in goed overleg met alle lokale zorgactoren, een ontmoetingsplaats voor medische zorg aanbieden, rechtstreeks geconnecteerd aan ons ziekenhuis.

Voor mensen uit de regio is het belangrijk dat ze dichter bij huis terechtkunnen voor goede medische zorg. Voor de komst van het Zorgpunt moesten ze meer dan 20 kilometer rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, AZ Klina. Dat ze nu in hun eigen buurt terechtkunnen is een grote verbetering, zeker voor mensen die op geregelde basis zorg nodig hebben.
Het Zorgpunt is hiermee een voorbeeld van hoe ziekenhuizen zich in de toekomst zullen organiseren: onder meer door nieuwe digitale mogelijkheden kunnen we letterlijk ook buiten de fysieke grenzen van ons ziekenhuis in Brasschaat zorg aanbieden.

Buurtbewoners kunnen in het Zorgpunt Grens op consultatie bij onder meer een huisarts, een gynaecoloog, een neus- keel- oorarts, en een orthopedist. Ze kunnen er ook kleine verpleegtechnische handelingen laten uitvoeren, bloed laten afnemen en uitgebreide wondzorg genieten.

Daarnaast zet het Zorgpunt Grens ook in op sensibilisering: zo neemt het Zorgpunt deel aan HALT2Diabetes, een project van de Vlaamse overheid waarbij er verschillende groepssessies worden georganiseerd rond een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes. Tijdens de Week van het Hart in september namen heel veel mensen deel aan een gratis hartscreening, we organiseerden een bijscholing rond preventieve zelfinspectie van de voeten voor diabetici en in februari liep er een workshop ‘EHBO bij kinderen’.  

Ook voor zorgverleners willen we in de toekomst geregeld infosessies of bijscholingen organiseren over specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld wondzorg.

Sinds kort is het Zorgpunt ook de standplaats geworden van de 112-ziekenwagen in Essen. Hiermee brengen we ook dringende, niet-planbare zorg naar de regio, in een rechtstreekse lijn met AZ Klina.

Waarvoor kan je in het Zorgpunt Grens terecht?

Consultatie bij huisarts
Maak een (online) afspraak
+32 3 667 44 00

Bloedafname
+32 3 667 44 00
Na doorverwijzing door huisarts of arts-specialist

Kleine verpleegtechnische handelingen
Bv. inspuitingen, verwijderen van hechtingen, spoelen van poortkatheter, …
+32 3 667 44 00
Na doorverwijzing door huisarts of arts-specialist

Gynaecologie
Maak een (online) afspraak
+32 3 667 44 00

Neus - keel - oor
+32 3 800 63 69

Orthopedie
Maak een (online) afspraak
+32 3 650 50 55

Wondzorg
+32 3 667 44 00

Preventieve Welzijnsscreening: Multiscan Fit

+32 3 667 44 00
 

Contactgegevens Zorgpunt Grens:
Kerkeneind 1, 2910 Essen
03/ 667 44 00

zorgpuntgrens@klina.be
www.azklina.be trefwoord ‘zorgpunt’

Delen