Carpaal tunnel syndroom

Wat is een carpaal tunnel syndroom?

De carpale tunnel is een tunnel aan de palmzijde van de pols. De bodem en de zijwanden worden gevormd door de handwortelbeentjes en de bovenzijde (het dak van de tunnel) wordt gevormd door het transversale ligament. In de tunnel loopt de nervus medianus (middenhands zenuw) samen met de negen plooipezen van de vingers. Soms kan er plaatsgebrek ontstaan en wordt de zenuw ingeklemd.

Symptomen

Door inklemming van de zenuw ontstaan er in eertse instantie vaak hinderlijke tintelingen in de hand (met name in de duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger, niet in de pink). Deze zijn vaak het meest uitgesproken tijdens het slapen en tijdens fietsen (door een gebogen positie van de pols).

Diagnose

Een goed klinisch onderzoek kan meestal de diagnose stellen. Vaak wordt ter bevestiging een EMG (electromyografisch onderzoek) gevraagd dat de zenuwen en spieren van de onderarm test en een carpal tunnel syndroom kan bevestigen.

Behandeling

Indien u beperkte last heeft kan in eerste instantie een nachtspalk of brace soelaas brengen. Eventueel kan uw arts een inspuiting geven met laag gedoseerde corticoiden om de zwelling te doen afnemen waardoor de zenuw opnieuw meer ruimte krijgt. Indien deze maatregelen niet helpen, kan een ingreep gepland worden

Ingreep

Meestal gebeurd de ingreep ambulant (onder locale verdoving) wat inhoud dat u niet nuchter hoeft te zijn en uw medicatie gewoon mag innemen (behalve bloedverdunners). U dient zich een uur op voorhand aan te melden. Nadat u zich hebt ingeschreven wordt er gevraagd te wachten in de wachtruimte voor het operatiekwartier op de eerste verdieping (alleen als de ingreep op donderdagochtend gepland is in de wachtzaal bij de ingang van de intensieve zorgen). Als de ingreep doorgaat onder een andere vorm van verdoving (locoregionale, biersblok of algemene narcose) dient u wel nuchter te zijn vanaf middernacht (niet eten, drinken en roken) en wordt u voor een halve dag opgenomen in het dagziekenhuis. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten (inclusief verdoving, ingreep en aanleggen van het verband). Tijdens de ingreep krijgt u een knelband (garrot) rond uw bovenarm gedurende 5-10 minuten. Dit zorgt ervoor dat er geen bloedverlies is tijdens de ingreep. Zorg ervoor dat u iets met korte mouwen aan hebt zodat de  garrot makkelijk rond uw bovenarm aangelegd kan worden. Vervlogens worden er enkele prikken gegeven thv de palmzijde van de pols om de locale verdoving te infiltreren. Uw arm wordt ontsmet en met steriele doeken omgeven. Tijdens de ingreep wordt de zenuw vrijgelegd. Dit gebeurd door het ligament dat het dak vormt van de tunnel te klieven. Hiervoor wordt een insnede gemaakt van enkele centimeters aan de basis van de handpalm.  De wonde wordt meestal gesloten met zelfverterende draad.

Na de operatie

Na de operatie zal een drukverband of gipsspalk worden aangelegd voor een 2tal weken, waarna de wonde wordt nagekeken. Daarna zal u een nachtspalk dienen te dragen voor een 3-4 weken. Het kan ook zijn dat de arts vraagt de wonde na 1-2 dagen bij de huisarts te laten controleren en dan zal de huisarts de wonde nakijken en een klein droog aseptisch verband (bv. pleister) aanbrengen op de wonde. Nadien dient u twee weken dag en nacht een polsbrace te dragen en dan nog 4 weken alleen ‘s nachts. Deze brace zal al tijdens de preoperatieve raadpleging worden aangemeten en meegegeven. De hechtingen zullen er na 2-3 weken vanzelf afvallen wanneer de wonde ontsmet wordt. Als alle draadjes er af zijn is er geen verband meer nodig. U mag na de operatie gedurende 6 weken geen zware lasten tillen of heffen. Licht huishoudelijk werk of administratief werk mag u na 2-3 weken alweer hernemen. Afhankelijk van uw werkzaamheden zal er daarom ook een werkonbekwaamheid van 3-6 weken worden voorzien. Na de ingreep zullen de hinderlijke tintelingen onmiddellijk gedaan zijn. Eventueel krachtsverlies dat vóór de ingreep ontstaan is zal slechts langzaamaan herstellen en dit kan maanden duren. Ook hebben de meeste mensen bij lokale druk ter hoogte van het litteken hinder de eerste weken tot 4 maanden  na de ingreep. Deze ingreep is zeer succesvol en de kans op herval erg klein.