Endocrinologie

Endocrinologie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de “endocriene klieren”; dit zijn de klieren die hormonen aanmaken. Een hormoon is een eiwit dat in het lichaam bepaalde signalen overbrengt en daardoor de werking van bepaalde organen beïnvloedt.
Wanneer een endocriene klier niet op een normale manier functioneert kan een stoornis in de werking van deze organen optreden: minder goede werking dan wel overmatige functie.
Tot de endocriene organen behoren onder andere:
  • De alvleesklier of pancreas
  • De schildklier
  • De hypofyse
  • De bijnieren
  • De bijschildklieren
  • De geslachtsorganen 
De endocrinoloog evalueert ook patiënten met obesitas. Hierbij wordt enerzijds aandacht gegeven aan het opsporen van mogelijke oorzakelijke factoren voor het overgewicht en wordt anderzijds ook nagegaan in hoeverre er al verwikkelingen van het overgewicht aanwezig zijn. Deze evaluatie gebeurt in samenwerking met de andere leden van het obesitascentrum.  
 

 

auteur: dr Sabien Driessens, november 2015