Bezoek en contact intensieve zorgin AZ Klina

Bezoekuren bij normale werking

Dagelijks: 15.00 - 15.30 u. en 19.30 - 20.00 u.

Het aantal bezoekers per patiënt wordt beperkt tot 2. In samenspraak met de arts en de verpleegkundige kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 

Kinderen op bezoek

Kinderen onder 12 jaar worden niet toegelaten als bezoeker. In overleg met de verpleegkundige en/of de arts kan hierop een uitzondering gemaakt worden, als de kinderen hierop voorbereid worden. 

Extra voorzorgsmaatregelen bij patiënten in isolatie

Sommige patiënten moeten tijdens hun verblijf geïsoleerd worden omwille van een infectie. Dit heeft voor gevolg dat het bezoek de kamer slechts mag betreden na bijzondere veiligheidsmaatregelen. Deze procedures zijn noodzakelijk om overdracht van infectie naar andere patiënten te voorkomen en worden uitgelegd door de verpleegkundige. De infectie vormt echter geen gevaar voor de bezoeker. 

Contact met familie

De verzorging en onderzoeken worden zoveel mogelijk in de voormiddag uitgevoerd. Zo kan de arts in de namiddag de familie te woord staan als zij dit wensen. Als u een langer en uitvoeriger gesprek met de behandelend arts wenst, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige. 

Na een opname spreken wij met u één contactpersoon af. Zo kunnen we misverstanden bij het doorgeven van informatie vermijden en respecteren wij de privacy van de patiënt. Deze contactpersoon kan zelf anderen verder inlichten.

Op elk uur van de dag of de nacht kan deze contactpersoon telefonisch informeren naar de toestand van de patiënt (via het algemeen nummer +32 3 650 50 50 kunt u door verbonden worden met INZO sector 1 of 2). Wij verwittigen deze contactpersoon ook als er belangrijke veranderingen in de toestand van de patiënt zou zijn.