Zorg voor medewerkers

 

AZ Klina beschikt over een team van meer dan 1500 gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, paramedici en ondersteunende medewerkers om een optimale patiëntenzorg mogelijk te maken. Zij zetten zich in om onze patiënten professioneel en kwaliteitsvol te onderzoeken, behandelen, verzorgen en op te volgen.Onze personeelsleden zijn de drijvende kracht achter de vooruitgang van onze patiëntenzorg.  Daarom hechten we zo veel belang aan de “zorg voor onze medewerkers”.

Wat bedoelen we hiermee?

Flexibiliteit in jobtime

Als je omwille van familiale, financiële of andere reden tijdelijk of permanent je aantal werkuren of -tijden wilt aanpassen, dan zoeken we samen met jou naar de meest geschikte oplossing om je professionele en privé-leven op elkaar af te stemmen.

 

Interne mutatiemogelijkheden

Als er een vacature is, maken wij deze eerst bekend onder onze medewerkers. Dit geeft jou de kans om binnen je vertrouwde  werkomgeving nieuwe uitdagingen aan te gaan, op tijdelijke of permanente basis.

 

Maximale ontwikkelingskansen

  • Met het oog op het ontwikkelen van een optimale patiëntenzorg is het noodzakelijk dat je jouw talent verder kunt ontplooien.
  • Wij bieden je tal van mogelijkheden zodat je je competenties op peil kunt houden, verbeteren of je verder kunt specialiseren.
  • Zo moedigen wij je aan om je bij te scholen tot referentieverpleegkundige, het behalen van een bijzondere beroepstitel of het volgen van een  brugopleiding. Ook het volgen van een kaderopleiding of de masteropleiding verpleegkunde behoren tot de mogelijkheden.

 

Teambuilding

Wij zijn ervan overtuigd dat de sfeer op een afdeling bepalend kan zijn voor de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Op teambuildingsdagen trek je er samen met je team en verantwoordelijke op uit om mekaar  beter te leren kennen. En natuurlijk blijft er voldoende ruimte voor ludieke en ontspannende activiteiten, m.a.w. plezier verzekerd!