(Nacht)verpleegkundige Heelkunde gynaecologie en urologie

Zorg : verpleegkunde en vroedkunde

Solliciteer voor deze job

Functieomschrijving

Ter versterking van het team Heelkunde 1, zijn wij op zoek naar zowel een gemotiveerde en patiëntvriendelijke verpleegkundige als nachtverpleegkundige. Op onze afdeling verblijven voornamelijk patiënten voor gynaecologie en urologie. Je staat in voor het verlenen van integrale zorg bij patiënten op een verblijfsafdeling:

Directe patiëntenzorg

• het objectief en subjectief observeren van de patiënt en in functie hiervan de communicatie met de  arts opzetten

• administratie en registratie van de patiënt in het verpleegkundig dossier

• verpleegtechnische handelingen stellen, specifieke wondzorgen/katheterzorgen

• voorbereiding en nazorg van de chirurgische patiënt, inclusief de administratieve voorbereiding

• aanspreekpunt en de spilfiguur zijn voor de patiënt

• uitvoeren van hygiënische zorgen

• uitvoeren van medische opdrachten

• het klaarzetten en toedienen van medicatie

 

Psychosociale ondersteuning

• het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het geven van emotionele en psychische

ondersteuning en begeleiding aan de patiënt en zijn omgeving

• het opbrengen en tonen van professionele empathie voor de patiënt

• ondersteunen en begeleiden van patiënt/naasten na slechtnieuws gesprekken

• bemiddelen tussen de patiënt en de artsen, collega-verpleegkundigen, medepatiënten, …

 

Infomeren en educeren

• het geven van informatie aan en het educeren van de patiënt en zijn omgeving omtrent de ingreep,

verzorging,...

• het vragen van informatie aan de patiënt (bv.in functie van de anamnese)

• het aanleren van specifieke zorgen m.b.t. zelfredzaamheid (stomazorg)

Je profiel

• verpleegkundige met nachtambities

• een hoge graad van zelfstandigheid

• enthousiast, klantgericht en verantwoordelijkheidszin

• leergierig, interesse in de pathologie eigen aan de afdeling

• neemt deel aan dienst gebonden activiteiten

• werkt mee aan een positieve teamspirit

Ons aanbod

• behoud van relevante anciënniteit

• arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

• diverse jobtimes mogelijk

• je maakt deel uit van een gemotiveerd team

 

Solliciteer voor deze job
Delen