Medisch laboratorium Technoloog

Zorg : medisch-technisch en apotheek

Solliciteer voor deze job

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de aan jou toebedeelde taken zoals vastgelegd in de werkplanning en volgens de betreffende werkvoorschriften. Je bent mede verantwoordelijk voor de goede werking van de apparatuur en de uitvoering van het dagelijks onderhoud van de analysetoestellen volgens de werkvoorschriften. Je levert een actieve bijdrage aan het schrijven van procedures/werkvoorschriften. Je communiceert toestelproblemen aan de toestelverantwoordelijken en het technisch hoofd MLT.
Je registreert op correcte wijze kwaliteitsgegevens (klachten, afwijkingen, logboeken, …).
Je houdt je steeds aan de richtlijnen van het kwaliteitssysteem. Je werkt actief mee aan het tot stand komen en onderhouden van het kwaliteitssysteem. Je meldt problemen, onjuistheden en gesignaleerde klachten aan de laboratoriumleiding. Je volgt aanvullende of bijkomende opleidingen
in samenspraak met de laboratoriumleiding.

Je profiel

 • diploma bachelor medisch laboratorium technoloog
 • vertrouwd met courante softwarepakketten in een medische laboratorium-omgeving
 • nauwkeurig
 • respectvol
 • professionalisme
 • resultaatgericht
 • probleemoplossend en analytisch denken
 • gericht op samenwerken
 • stressbestendig
 • verantwoordelijk
 • flexibel en bereid te werken volgens een variabel uurrooster (wisselende uren en weekenddiensten)

Ons aanbod

 • gevarieerde functie in een boeiende omgeving
 • behoud van relevante anciënniteit
 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • jobtime : minimum 80%

 

Solliciteer voor deze job
Delen