Wetenschappelijk medewerker Klinisch laboratorium

Functieomschrijving

• Verantwoordelijk voor de validatie van nieuwe analysemethoden/technieken (o.a. moleculair genetische testen in de oncologische/prenatale diagnostiek) conform de richtlijnen van het kwaliteitssysteem
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de continue optimalisatie van de analyseflow van NGS testen en andere moleculair genetische testen
• Ondersteunt de laboratoriumleiding bij de implementatie van nieuwe analysemethoden/ technieken m.i.v. opleidingen en begeleiding van medewerkers bij veranderingen
• Ondersteunt de laboratoriumleiding bij de voorbereiding van investeringsdossiers en de realisatie van nieuwe projecten
• Draagt actief bij tot de uitwerking en de correcte toepassing van procedures, werkvoorschriften en andere aspecten voortvloeiend uit het kwaliteitssysteem
• Pleegt overleg en meldt afwijkingen en problemen aan de verantwoordelijke Klinisch Bioloog en adjunct-dienstverantwoordelijke
• Kan technische en inhoudelijke problemen identificeren, diagnosticeren en hiervoor een oplossing zoeken

 
Profiel

• Master in de (bio)medische wetenschappen, PhD is een troef
• Relevante ervaring in NGS (interpretatie van varianten, wet lab NGS praktijken) of moleculaire diagnostiek in de oncologie strekt tot aanbeveling
• Grondige kennis van bio-informatica in NGS of bereid deze op korte termijn te verwerven
• Praktische ervaring met kwaliteitssystemen (ISO15189) en validatie van nieuwe methoden/technieken
• Leergierig en sterk gemotiveerd om zich steeds verder te verdiepen en bij te scholen in het vakgebied
• Positief en dynamisch ingesteld; houdt van een goede werkdynamiek en werken in teamverband
• Heeft een grote mate van zelfstandigheid en een creatief probleemoplossend vermogen
• Bezit goede contactuele en communicatieve eigenschappen
• Is vertrouwd met Word, Excel en andere relevante softwareprogramma’s
 
  
 
Aanbod

• een nieuwe, boeiende functie in een hoogtechnologische omgeving
• een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur