Vroedkundige

Functieomschrijving

Als vroedkundige begeleid en bewaak je autonoom en globaal de moeder en de neonaat in de pre-, peri- en postnatale periode, dit in samenwerking met collega vroedvrouwen, gynaecologen, pediaters en andere specialisten.

Je staat in voor :
• opvolgen van zwangerschappen, observeren en de eerste zorgen toedienen aan moeder en kind, bij vaginale bevalling en sectio
• uitvoeren van verpleegtechnische handelingen bij de patiënt zoals het verrichten van verloskundige onderzoeken, het toedienen van medicatie, ...
• ondersteuning bieden bij de bevalling of deze zelfstandig kunnen uitvoeren
• adviseren, begeleiden en ondersteunen van de moeder bij borst- en flesvoeding
• assisteren van de gynaecoloog bij het uitvoeren van technieken
• geven van informatie(sessies) aan aanstaande ouders
• instaan voor de psychosociale ondersteuning van de ouders
• het toedienen van de vroedkundige zorgen postpartum : observeren en opvolgen van de moeder en het kind en het begeleiden van de moeder bij de eerste zorgen voor haar kind (voeding en verzorging)
• instaan voor het up-to-date houden van de dossiers en de informatieoverdracht aan de behandelende arts en collega’s over de gezondheidstoestand van de patiënt
• begeleiden van studenten vroedkunde bij stage op de afdeling
 

Profiel
vroedkundige
• interesse in het opnemen van de taak als referentieverpleegkundige
• kennis van MS Office-toepassingen
• empathie
• leergierig
• discretie
• gericht op samenwerken
• stressbestendig
• flexibel
• zelfbewust
• verantwoordelijk
• professionaliteit
• kritisch denken

 
 Aanbod
een boeiende functie
• behoud van relevante anciënniteit
• een arbeidsovereenkomst (80%) van bepaalde duur (tot en met 31 december 2020)