Verpleegkundige revalidatie

Functieomschrijving

Als verpleegkundige revalidatie binnen campus De Mick sta je in voor het verlenen van een optimale patiëntenzorg (fysisch, psychisch, sociaal vlak). Je helpt de patiënt bij activiteiten die verband houden met zijn/haar dagelijkse lichaamsverzorging, voedsel- en vochtopname, uitscheiding, mobiliteit en het aanbieden van een veilige omgeving.
Je voert verpleegtechnische- en medisch gedelegeerde handelingen correct uit.
Daarnaast vervul je ook een preventieve taak nl. het observeren en signaleren van kenmerken, symptomen van ziekte op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak en de reactie van de patiënt hierop. Je rapporteert observaties, feiten en afspraken betreffende de gezondheidstoestand, het verpleegplan en het behandelplan van de patiënten aan het team.

Ook functioneer je als zorgcoördinator en zal je optreden op als begeleider van het verzorgende team. Je verstrekt de nodige informatie ten aanzien van patiënt en zijn familie omtrent zijn verblijf in de instelling. Je zal ook ondersteuning aanbieden aan collega's in functie van noodzaak. Je werkt mee aan een interdisciplinaire samenwerking.
Je werkt mee aan de revalidatie van de patiënt in een interdisciplinaire samenwerking. 

Profiel

• je bent in het bezit van een erkend diploma verpleegkunde + visum
• je hebt een basiskennis PC en MS Office-toepassingen
• je bent stressbestendig, denkt kritisch na en je kan flexibel omgaan met veranderingen
• je bent empathisch, discreet en respectvol 
• je werkt mee aan interdisciplinaire samenwerking
• je hebt een professionele, leergierige en verantwoordelijke houding
• je toont oprechte interesse in de specifieke pathologie van de afdeling

Aanbod

• een gevarieerde functie in een boeiende omgeving
• een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
• diverse jobtimes mogelijk (deeltijds of voltijds)