Verpleegkundige locomotorische revalidatie (loco 2)

Functieomschrijving

Als verpleegkundige locomotorische revalidatie (loco 2) binnen campus De Mick help je de patiënt bij activiteiten die verband houden met zijn/haar dagelijkse lichaamsverzorging, voedsel- en vochtopname, uitscheiding, mobiliteit en het aanbieden van een veilige omgeving. Je voert verpleegtechnische- en medisch gedelegeerde handelingen correct uit.
Je verstrekt de nodige informatie ten aanzien van patiënt en zijn familie omtrent zijn verblijf in de instelling. Je werkt mee aan de revalidatie in een interdisciplinaire samenwerking. Je wordt mee ingeschakeld in het interne reanimatieteam (RRT) op campus De Mick, die instaat voor het beantwoorden van oproepen door ter plaatse te interveniëren.

Profiel

 • Bachelor verpleegkunde of diploma HBO5 verpleegkunde + visum
 • Basiskennis PC en MS Office-toepassingen
 • Empathie
 • Sterk inlevingsvermogen
 • Respect
 • Discretie
 • Flexibiliteit
 • Leergierig
 • Verantwoordelijk
 • Gericht op samenwerken

 Aanbod

 • een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur