Verpleegkundige De Lotus

Functieomschrijving

• je staat in voor de opvang, begeleiding en verzorging van terminale patiënten en hun familie, dit vanuit een holistische mensvisie
• je geeft advies aan de terminale patiënt en zijn familie/naasten over alle aspecten van de palliatieve zorg
• je biedt psychologische en emotionele ondersteuning aan de patiënt en zijn omgeving
• je zorgt voor het opvolgen van de medicatietoediening
• je volgt pijn-en symptooncontrole op tijdens het hele verblijf van de patiënt
• je staat in voor het verstrekken van rouwzorg 
 
 
Profiel

• bachelor in de verpleegkunde
• ervaring in palliatieve zorg en/of oncologie is een pluspunt
• verpleegtechnische vaardigheden combineren met een warm contact
• empathisch en in staat goed je grenzen te bewaken
• luistert actief en hebt ook oog voor non-verbale communicatie
• handelt professioneel
• is respectvol in alle situaties
• multidisciplinair samenwerken
• stelt zich flexibel op
• sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 
 
Aanbod

• arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
• diverse tewerkstellingspercentages zijn mogelijk
• specifieke vorming palliatieve zorg is voorzien
• een hecht team