Stafmedewerker kwaliteit

Functieomschrijving

De stafmedewerker kwaliteit staat in voor het ondersteunen en adviseren zowel strategisch als operationeel van het kwaliteitsbeleid. 

Je neemt volgende rollen waar:

Facilitator
• vertaalt de regelgeving naar de verschillende afdelingen in verstaanbare procedures
• waakt over de implementatie en de opvolging van de zorg- en kwaliteitsprocedures in de zorgafdelingen
• het faciliteren en managen van projecten, processen en activiteiten

Analyst
• verricht research naar specifieke problematieken en onderzoekt de benadering hiervan in de organisatie
• organiseert bevragingen, maakt hierover de nodige rapportering op en houdt statistieken bij
• het selecteren van data, definiëren, verzamelen en valideren om tot een correcte analyse te komen
• rapporteert de bevindingen uit de analyse aan de directie en de verschillende afdelingen

Expert
• werkt procedures en richtlijnen uit om de kwaliteit en de continuïteit van het zorgaanbod te bevorderen
• het uitwerken van het zorg- en kwaliteitsbeleid met de betrokken partijen
• verricht research en gaat op zoek naar best practices, door literatuur of evidence based onderzoek en wetgeving
• het formuleren van adviezen aan de directie voor de ontwikkeling van beleid en procedures ter ondersteuning van het zorgbeleid en -aanbod in de organisatie.

Profiel

• Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
• goede kennis MS Office toepassingen
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• kan zich vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden en stelt zijn prioriteiten in die zin bij
• bepaalt op een effectieve wijze doelen en prioriteiten, plant de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen in om de gestelde doelstellingen te behalen
• gaat resultaatgericht te werk : formuleert en streeft concrete doelstellingen na conform de vooropgestelde timings en afspraken
• stelt zich collegiaal en hulpvaardig op en draagt actief bij aan een goede multidisciplinaire samenwerking
• signaleert kansen, is proactief en neemt initiatief 
• kan anderen enthousiasmeren en motiveren om zich mee te engageren om de gestelde doelstellingen te bereiken
• is integer en plichtsbewust
• heeft een sterk probleemoplossend en analytisch vermogen

Aanbod

• een uitdagende functie waar je mee vorm geeft aan het kwaliteitsbeleid van ons ziekenhuis
• behoud relevante anciënniteit
• een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving kan je bekomen bij Katrin Grooten, personeelsverantwoordelijke via katrin.grooten@klina.be