Psycholoog pijncentrum

Functieomschrijving

Als psycholoog van het pijncentrum breng je de onderlinge wisselwerking van de individuele psychosociale en/of familiale context van de patiënten enerzijds en de acute en/of chronische pijnklachten anderzijds in kaart. Je schat in welke psychologische en/of psychotherapeutische technieken en behandelmethoden kunnen worden aangeboden en gaat hier actief mee aan de slag in samenwerking met de individuele patiënt. Dit zowel voor ambulante als gehospitaliseerde pijnpatiënten.
 
Tot jouw takenpakket behoort :
• het opzetten en interpreteren van psychosociale screening ten einde een zicht te krijgen op de specifieke noden van de patiënt met oog op de inschatting van de mogelijke uitlokkende en instandhoudende factoren van de pijn en de impact op het dagelijkse psychologisch en sociaal functioneren 
• inzichtgevend, ondersteunend en oplossingsgericht werken aan de hand van psycho-educatie en op maat gemaakte interventies voor zowel gehospitaliseerde als ambulante pijnpatiënten
• psychologische screening van patiënten die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor neurostimulatie
• het verzorgen van psychologische verslaggeving 
• doorverwijzen indien nodig en/of wenselijk
• regelmatig overleg met andere zorgverleners, oa. maandelijkse deelname aan spine unit overleg met artsen uit verschillende disciplines
• sensibiliseren en educeren van andere zorgverleners (artsen, verpleegkundigen,…)
• het uitwerken van specifieke projecten en visieteksten
• het opzetten van transmurale samenwerkingen 
• het ondersteunen bij acute psychologische interventies


Profiel
 
In het bezit van diploma master in de psychologische wetenschappen- klinische psychologie
enige ervaring in het werken met chronische pijnpatiënten strekt tot aanbeveling
sterk empathisch vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel 
is zelfbewust en leergierig
een multidisciplinaire teamplayer 
een professionele en respectvolle attitude in de  contacten met patiënten en collega's
heeft een probleemoplossend en analytisch denkvermogen 
Aanbod

een boeiende functie in een enthousiast multidisciplinair team van 5 pijnartsen, 3 verpleegkundige pijnspecialisten, 3 medisch secretaresses en een klinisch psycholoog
een deeltijdse (70%) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur